Caricanto
Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Captació

Captació

A EMAYA gestionam diferents fonts d'abastament per cobrir les necessitats d'aigua de la ciutat de Palma. En un any, se subministren més de 30.000.000 m3 d’aigua a la xarxa de distribució.

Segons els recursos disponibles i les necessitats de cada moment, l’aigua que es subministra prové d’un recurs o d’un altre.

Procedència mitjana de les captacions de Palma (2009-2022)

Situació dels embassaments

Total: 53.16%
20/05/2024

Fonts naturals

A més de l’aigua que es recull als embassaments, per abastir la ciutat de Palma es fa servir aigua de les fonts naturals que gestiona EMAYA: la Font de la Vila, la Font de Mestre Pere i la Font d’en Baster.

Les fonts naturals constitueixen una de les aportacions bàsiques per a l’abastiment d’aigua de Palma des de l’època musulmana. Aporten un 17% del total de captacions.

Es tracta de fonts naturals que brollen fent que les aigües surtin a la superfície travessant una falla que posa en contacte els materials permeables de l’aqüífer de les roques calcàries de la Serra amb els materials de baixa permeabilitat del Pla de Mallorca.

FONT DE LA VILA

Imagen Font de la Vila

VEURE LOCALITZACIÓ

FONT DE MESTRE PERE

Imagen Font de Mestre Pere

VEURE LOCALITZACIÓ

FONT D'EN BASTER

Imagen Font de'n Baster

VEURE LOCALITZACIÓ

Pous

Segons la salinitat dels pous que gestiona EMAYA, les aigües es poden enviar directament a consum (Borneta, Alaró, Estremera), o han de rebre un tractament de potabilització per osmosi inversa a l’ETAP de Son Tugores (pous de Pont d’Inca i Na Burguesa).

Aportacions externes

Quan la situació dels aqüífers ho requereix o és recomanable per fer-ne una gestió sostenible, es recorr a l'adquisició d'aigua a ABAQUA, procedent majoritàriament de la planta dessaladora. La seva utilització és molt variable en funció de la disponibilitat de recursos renovables. La mitjana dels darrers deu anys és del 6,6 %.

Publicacions

50 anys dels embassaments de Cúber i el Gorg Blau

Llibre

subir