Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Sanejament i Depuració

Un cop utilitzada l’aigua potable que subministra EMAYA, cal recollir l'aigua residual i conduir-la fins a les estacions depuradores a través de la xarxa de clavegueram.

Xarxa de clavegueram

A EMAYA ens encarregam de la conservació, el manteniment i l’explotació de la xarxa de clavegueram i pluvials i de tots els seus elements. En total, són més de 1.100 km de conduccions per tota la ciutat de Palma.

Xarxa clavegueram

Cogeneració d'energia

L'EDAR1 s’abasteix de l’electricitat que es genera a la planta mitjançant la cogeneració. 

L’estació de cogeneració d’EMAYA permet obtenir, a partir del biogàs, l’energia elèctrica necessària per abastir el consum intern de la planta.

Cogeneracio Cogeneracio
Més informació

Reutilització

L'aigua depurada no es pot retornar a la xarxa de distribució perquè no és apta per beure: no té la qualitat mínima exigida en l'aigua potable. No obstant això, sí podem utilitzar-la per altres activitats que no requereixen tanta exigència sanitària: reg agrícola, reg de parcs i jardins, camps de golf, neteja de carrers, extinció d'incendis, etc.

Més informació

subir