Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Sanejament i Depuració

Un cop utilitzada l’aigua potable que subministra EMAYA, cal recollir l'aigua residual i conduir-la fins a les estacions depuradores a través de la xarxa de clavegueram.

Xarxa de clavegueram

A EMAYA ens encarregam de la conservació, el manteniment i l’explotació de la xarxa de clavegueram i pluvials i de tots els seus elements. En total, són més de 1.100 km de conduccions per tota la ciutat de Palma.

Xarxa clavegueram

Cogeneració d'energia

L'EDAR1 s’abasteix de l’electricitat que es genera a la planta mitjançant la cogeneració. 

L’estació de cogeneració d’EMAYA permet obtenir, a partir del biogàs, l’energia elèctrica necessària per abastir el consum intern de la planta.

Cogeneracio Cogeneracio
Més informació

Reutilització

L'aigua depurada no es pot retornar a la xarxa de distribució perquè no és apta per beure: no té la qualitat mínima exigida en l'aigua potable. No obstant això, sí podem utilitzar-la per altres activitats que no requereixen tanta exigència sanitària: regar parcs i jardins, netejar carrers, extingir incendis, etc.

Més informació

subir