Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Tractament i Emmagatzematge

Després de captar l’aigua als embassament, a les fonts i als pous, cal transportar-la fins a les plantes de potabilització. Segons l’origen, l’aigua pot ser de composició molt variable i a les plantes de tractament, per mitjà de diferents tècniques, s’aconsegueix que sigui apta per al consum humà i compleixi totes les garanties sanitàries exigides per la legislació vigent.

Dipòsits reguladors

L’aigua que resulta del tractament s’emmagatzema als dipòsits reguladors.

L’aigua que resulta de les captacions i dels diferents tractaments a les ETAPs s’emmagatzema als dipòsits reguladors de Son Anglada i de Son Tugores.

Més informació
subir