Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Control de qualitat de l'aigua

Control de qualitat de l'aigua

El Laboratori d’EMAYA s’encarrega de garantir la qualitat de l’aigua de consum fent els controls i anàlisis que són necessaris segons la legislació vigent.

Es controlen i analitzen permanentment les següents instal·lacions:

  • Centres de captació
  • Estacions de Tractament d’Aigua Potable
  • Dipòsits de capçalera
  • Dipòsits reguladors
  • Gestors de lliurament
  • Xarxa de distribució

El Laboratori d’EMAYA també ofereix serveis integrals d'anàlisi d'aigua (presa de mostres, anàlisis, informes) a qualsevol persona o empresa que ho sol•liciti.

Més informació

Al Laboratori d’EMAYA es programen els tipus d’anàlisis que s’han de fer i la seva freqüència, la presa o recollida de mostres i es fan les determinacions fisicoquímiques i/o microbiològiques, segons la planificació establerta.

subir