Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Nota legal

L'Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. (d’ara endavant, EMAYA) té el seu domicili social al carrer Joan Maragall 3 (C.P. 07006) de Palma. El seu N.I.F. és A-07000029. Consta inscrita al Registre Mercantil de Palma, llibre de Societats, Tom 229, Foli 59, Full 4499.

EMAYA és la propietària del lloc web http://www.emaya.es, amb tots els seus subdominis i àlies, i s'encarrega de gestionar-lo. Amb aquestes pàgines, EMAYA pretén fomentar l'accés dels ciutadans i les ciutadanes a la informació relativa als serveis que presta.

El nostre objectiu és vetllar per l'actualitat i l'exactitud d'aquesta informació, i per tant intentarem corregir els errors que se'ns indiquin.

No obstant això, EMAYA no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines. Aquest material:

  • consisteix principalment en informació de caràcter general que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets;
  • no ofereix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada; especialment en el cas de informació que pugui canviar per causes imprevistes.
  • conté enllaços a pàgines externes sobre les que EMAYA no te cap control i respecte de les quals es refusa tota responsabilitat;

Pretenem reduir al mínim les interrupcions del servei i els problemes ocasionats per errors de tipus tècnic. Tot i això, algunes dades o informacions que contenen les nostres pàgines poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d'errors, per la qual cosa no podem garantir que el nostre servei no quedi interromput o afectat d'alguna manera per aquest tipus de problemes. No assumim cap responsabilitat respecte de les interrupcions o deficiències del servei ni dels problemes que puguin sorgir de la consulta d'aquestes pàgines o d'aquelles altres externes o que siguin reenviades.

Les condicions d'accés i ús d’aquest lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe. L'usuari es compromet a fer un bon ús del web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

No ens fem responsables de la informació i continguts emmagatzemats a fòrums, xarxes socials o qualsevol mitjà que permeti publicar continguts de forma independent al web d’EMAYA. No obstant això, ens comprometem a retirar o si escau bloquejar aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Ens reservem el dret d’actualitzar o modificar la informació i/o la configuració del web en qualsevol moment.
Cap material publicat en aquest web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d’EMAYA.
Tota la informació que es rebi al web, com a comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a EMAYA de manera gratuïta. No ha d'enviar-se informació que no pugui ser tractada d'aquesta manera.

Ser usuari del web d’EMAYA implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions. Si per qualsevol motiu no està d'acord amb aquestes condicions no continuï usant el web www.emaya.es

Per a obtenir informació sobre el tractament de dades de caràcter personal et convidam a llegir la nostra Política de Privacitat.

subir