Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Nota legal

Nota legal

L'Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. (d’ara endavant, EMAYA) té el seu domicili social al carrer Joan Maragall 3 (C.P. 07006) de Palma. El seu N.I.F. és A-07000029. Consta inscrita al Registre Mercantil de Palma, llibre de Societats, Tom 229, Foli 59, Full 4499.

EMAYA és la propietària del lloc web http://www.emaya.es, amb tots els seus subdominis i àlies, i s'encarrega de gestionar-lo. Amb aquestes pàgines, EMAYA pretén fomentar l'accés dels ciutadans i les ciutadanes a la informació relativa als serveis que presta.

El nostre objectiu és vetllar per l'actualitat i l'exactitud d'aquesta informació, i per tant intentarem corregir els errors que se'ns indiquin.

No obstant això, EMAYA no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines. Aquest material:

  • consisteix principalment en informació de caràcter general que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets;
  • no ofereix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada; especialment en el cas de informació que pugui canviar per causes imprevistes.
  • conté enllaços a pàgines externes sobre les que EMAYA no te cap control i respecte de les quals es refusa tota responsabilitat;

Pretenem reduir al mínim les interrupcions del servei i els problemes ocasionats per errors de tipus tècnic. Tot i això, algunes dades o informacions que contenen les nostres pàgines poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d'errors, per la qual cosa no podem garantir que el nostre servei no quedi interromput o afectat d'alguna manera per aquest tipus de problemes. No assumim cap responsabilitat respecte de les interrupcions o deficiències del servei ni dels problemes que puguin sorgir de la consulta d'aquestes pàgines o d'aquelles altres externes o que siguin reenviades.

Les condicions d'accés i ús d’aquest lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe. L'usuari es compromet a fer un bon ús del web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

No ens fem responsables de la informació i continguts emmagatzemats a fòrums, xarxes socials o qualsevol mitjà que permeti publicar continguts de forma independent al web d’EMAYA. No obstant això, ens comprometem a retirar o si escau bloquejar aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Ens reservem el dret d’actualitzar o modificar la informació i/o la configuració del web en qualsevol moment.
Cap material publicat en aquest web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d’EMAYA.
Tota la informació que es rebi al web, com a comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a EMAYA de manera gratuïta. No ha d'enviar-se informació que no pugui ser tractada d'aquesta manera.

Ser usuari del web d’EMAYA implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions. Si per qualsevol motiu no està d'acord amb aquestes condicions no continuï usant el web www.emaya.es

Per a obtenir informació sobre el tractament de dades de caràcter personal et convidam a llegir la nostra Política de Privacitat.

subir