Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Medi Ambient

Medi Ambient

Un dels compromisos adquirits per EMAYA és la protecció del medi ambient, per a assegurar un desenvolupament sostenible, la conservació dels recursos naturals i una qualitat ambiental en benefici dels ciutadans i les ciutadanes, en el marc del creixement verd i la normativa ambiental. 

El Servei de Medi Ambient d’EMAYA dona suport en la planificació i la gestió ambiental a tota l'empresa. També ofereix suport al Departament d'Obres i Projectes en els estudis, els permisos, en la redacció de plecs, en el seguiment ambiental d'obra i en tot tipus de gestió de caràcter ambiental. La idea a llarg termini és dissenyar i implantar un sistema de gestió ambiental integrat amb el sistema de qualitat basat en ISO14001 que permeti assolir els objectius ambientals de l'empresa.

 

subir