Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Medi Ambient

Medi Ambient

Un dels compromisos adquirits per EMAYA és la protecció del medi ambient, per a assegurar un desenvolupament sostenible, la conservació dels recursos naturals i una qualitat ambiental en benefici dels ciutadans i les ciutadanes, en el marc del creixement verd i la normativa ambiental. 

El Servei de Medi Ambient d’EMAYA dona suport en la planificació i la gestió ambiental a tota l'empresa. També ofereix suport al Departament d'Obres i Projectes en els estudis, els permisos, en la redacció de plecs, en el seguiment ambiental d'obra i en tot tipus de gestió de caràcter ambiental. La idea a llarg termini és dissenyar i implantar un sistema de gestió ambiental integrat amb el sistema de qualitat basat en ISO14001 que permeti assolir els objectius ambientals de l'empresa.

 

subir