Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Flota de vehicles

EMAYA treballa en la transició tecnològica cap a una flota de vehicles de menys emissions

La flota de vehicles de EMAYA és essencial per a dur a terme les nostres diferents activitats de recollida i gestió de residus, captació, tractament i distribució de l'aigua a la ciutadania, i generació d'energia. Està formada aproximadament per 600 vehicles de diferent tipologia: vehicles pesants per a la recollida de residus, agranadores, vehicles d'obra i furgonetes, turismes, vehicles lleugers, etc.

Un dels nostres objectius principals és aconseguir una mobilitat sostenible des del punt de vista econòmic i ambiental, reduint les emissions globals d'efecte d'hivernacle derivades de l'ús de la flota.

Per a això, renovam de manera contínua la nostra flota cap a tecnologies alternatives: electrificant la flota lleugera i gasificant la flota mitjana i pesada.

Els vehicles lliures d'emissions
representen el 60% de la flota lleugera d'EMAYA.
El nostre objectiu és aconseguir el 40% de la flota total l'any 2030.

Carsharing

Per a l'optimització de l'ús de la nostra flota, hem instal·lat un armari intel·ligent que gestiona l'ús de vehicles comuns. Les dades de registre d'ús ens permeten fer estudis de disponibilitat, unificació de rutes i reducció de combustible.

subir