Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Qui som

La història d'EMAYA com a empresa municipal compta ja amb més de 75 anys d'història, des de la creació com a SMAYA l’any 1943.

L'aigua a la ciutat de Palma

El proveïment de l'aigua ha estat sempre vital per a pobles i civilitzacions al llarg de la Història, fins al punt de ser l'element crucial per a l'establiment de nous assentaments. En Palma, com en qualsevol altre lloc, ha estat, i és, un element estratègic en la vida de la Ciutat

Antics treballadors d’SMAYA Obres de construcció dels dipòsits de Son Tugores 1932 - 1934 Antiga recollida amb carros anys 60

La història i les històries d’EMAYA

 • Anys 902 -1229, època musulmana: L'aigua prové de les fonts de “Ayn al Amîr” (Font de la Vila), “Canet” (Font de’n Baster) i “Xilvar” (Font de Mestre Pere).
 • A partir de 1229, amb la conquesta cristiana de Medina Mayurca, es feudalitzen les aigües, passant així a ésser de propietat privada per concessió Reial.
 • El 1441 es constitueix el “Col·legi de l'Horta” per a controlar i administrar les aigües de la Font de la Vila que, en 1848, es constitueix com “Sindicat de Regs”.
 • L'holandès Paül Bouvy de Shorrenberg (1807-1867) realitza la primera proposta de canalització i, a més, és l'encarregat d'acabar la galeria subterrània de la Font de la Vila l'any 1854.
 • Una llei especial del 22 de novembre de 1912 permet a l'Ajuntament l'expropiació de la Font de la Vila per al proveïment urbà. En 1913, el Consistori acorda per unanimitat adquirir tots els drets i usos privats que afectaven a les aigües i a la sèquia de la Font de la Vila.
 • L'any 1925 comencen les obres de construcció d'una xarxa a pressió.
 • En 1932 l'Ajuntament engega l'execució de les obres del proveïment d'aigua a Palma en la finca de Son Tugores.
 • El 1944 comença en règim de “Servicio Municipalizado de Agua y Alcantarillado” (S.M.A.Y.A.) la distribució municipal de l'aigua.

Neix EMAYA

 • El 10 de gener de 1948, es va acordar el canvi de nom de l'empresa, pel de “Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado” (E.M.A.Y.A.)
 • A partir de l'any 1961 l'Empresa es denomina “Servicio Municipalizado de Agua y Alcantarillado” (S.M.A.Y.A.).
 • El 1969 el Consell de Ministres autoritza la construcció dels embassaments Gorg Blau i Cúber. Les primeres aigües arriben als dipòsits de Son Anglada a mitjan any 1971.
 • El 2 de març de 1970 s'inaugura l'edifici Central d'Oficines del carrer Joan Maragall.
 • El 17 de setembre de 1974 s'inaugura la captació i conducció d'aigües des de “s’Estremera”.
 • El 1982 es produeix la municipalització del Servei de Recollida i eliminació de residus sòlids urbans de Palma.
 • El 1992 s'inauguren les instal·lacions de l'Àrea de Medi ambient a Son Pacs.
 • El 27 de novembre de 1998, AENOR atorga a EMAYA, el certificat de registre d'empresa, amb el nombre ER-1023/98.
 • Durant l'any 1999 comença la instal·lació de la recollida pneumàtica de residus sòlids urbans en el nucli antic de Palma, acció englobada en “el Pla Mirall”.
 • Durant l'any 2002 comencen les obres d'ampliació de la depuradora núm. 1 de Sant Jordi.

La historia i les històries d'EMAYA

(1943-2008)

La microhistòria d'EMAYA

Documental sobre la història d’EMAYA (de 1943 a 2008)

subir