Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Qui som

Qui som

EMAYA és una empresa pública, de capital 100% municipal, de l’Ajuntament de Palma. La seva funció és gestionar els serveis públics que es presten a la ciutadania relatius al cicle integral de l’aigua (des de l’abastiment, el tractament i el subministrament, fins al sanejament i la reutilització), la recollida selectiva dels residus sòlids urbans i la neteja viària, garantint la màxima qualitat i eficiència, dins d’un marc de sostenibilitat.

EMAYA té plantilla mitjana (2018) de 1.427 persones, que es distribueixen a les àrees de Qualitat Urbana (neteja i recollida de residus: 946 persones), Cicle de l’Aigua (abastiment, xarxes, laboratori, depuració, etc.: 326 persones) i serveis corporatius (projectes i innovació, recursos humans, administració, atenció ciutadana, comunicació, responsabilitat social corporativa, etc.: 152 persones).

Aquest equip humà fa possible captar, subministrar i depurar més de 30 hm³ d’aigua cada any per a 500.000 persones, gestionar 1.540 km de conduccions d’aigua, netejar 1.400 km de via pública i recollir de forma selectiva més de 245.000 tones de residus.

Tot això sempre amb l’objectiu de vetlar per la qualitat de vida de la ciutadania de Palma i per la preservació del medi ambient, i fer-ho amb la innovació i la millora continuada com a fites dels serveis d’EMAYA.

Descàrregues

subir