Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Qui som

Qui som

EMAYA és una empresa pública municipal de l'Ajuntament de Palma, que té el 100% del seu capital social. Les seves funcions consisteixen a gestionar els serveis públics que es presten a la ciutadania relatius a:

  • Cicle integral de l'aigua: proveïment d'aigua potable, sanejament, depuració d'aigües residuals i reutilització dels subproductes d'aquests processos.
  • Qualitat urbana: recollida selectiva de residus i neteja viària, garantint la màxima qualitat i eficiència, en un marc de sostenibilitat.
  • Energia i mobilitat: proveïment d'energia renovable per a satisfer tots els consums d'electricitat i gas de l'Ajuntament de Palma (desenvolupant les activitats de comercialització i generació), així com la dotació d'infraestructures per a promoure la mobilitat sostenible (vehicle elèctric, biogàs, etc.).

Per a dur a terme aquestes funcions EMAYA compta amb una plantilla mitjana de 1.525 persones (any 2023), que constitueixen el seu principal actiu i es distribueixen en cinc àrees:

  • Qualitat Urbana: 947 persones.
  • Cicle de l'Aigua i transformació digital: 355 persones.
  • Energia i Mobilitat: 72 persones.
  • Corporació: 71 persones.
  • Estratègia i Desenvolupament: 70 persones.
  • Presidència i Gerència: 10 persones.

Aquest equip humà fa possible captar, subministrar i depurar més de 30 hm³ d'aigua per a 500.000 persones, gestionant 1.540 km de conduccions d'aigua; recollir de manera selectiva més de 245.000 t de residus i netejar 1.400 km de via pública; generar i comercialitzar 100 GWh d'electricitat a partir de fonts d'energia renovables i subministrar 37 GWh/any de gas. Addicionalment a la prestació d'aquests serveis, es duen a terme els treballs d'enginyeria necessaris per al desenvolupament de noves xarxes, infraestructures mediambientals, instal·lacions del cicle de l'aigua, de generació d'energia i molts altres projectes.

Tot això amb la finalitat de complir els ambiciosos objectius recollits al pla estratègic de la companyia, que posa el focus en cinc eixos estratègics: la ciutadania, la transició ecològica, la transformació digital, l'optimització dels recursos públics i la imatge d’EMAYA, amb un alineament perfectament definit amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que estableix tres ODS de contribució directa (un per cada àrea d'activitat) i quatre ODS prioritaris, i fixa com a ODS observats els deu restants.

subir