Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Competències i funcions

Competències i funcions

El servei de neteja viària té com a àmbit d’actuació les zones urbanes del municipi de Palma. Es tracta d’un servei dinàmic, que constantment ha d’adaptar-se al creixement de la ciutat i als canvis d’ús dels espais públics.

Factors que condicionen el sistema de neteja:

 

Interns

 • amplària de la vorera
 • tipus de paviment (porositat)
 • presència d’arbrat (caiguda de fulles i fruits)*
 • zones comercials i de serveis
 • tipus d’aparcament: bateria, cordó o vorada lliure

Externs

 • condicions meteorològiques
 • intensitat d’ús de l’espai urbà, estacionalitat

*La neteja de parcs tancats i de les zones toves dels parcs oberts és competència del Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Palma.

Funcions del servei de neteja 

Amb caràcter general, són funcions del servei de neteja viària:

 • Netejar voreres, escocells (sense incloure-hi l’eliminació d’herbes), vorades i zones d’estacionament.
 • Buidar papereres.
Antiga recollida amb carros anys 60

 

A més, també es realitzen altres serveis específics:

 • Retirar herbes de damunt les voreres (aquest servei no inclou retirar herbes dels escocells).
 • Eliminar grafits i pintades a mobiliari propi i façanes d’edificis municipals.
 • Netejar zones de bany (el Molinar, Cala Gamba, Cala Nova, el Carnatge, el Penyó, Ciutat Jardí, zona rocosa de Cala Major i Son Caios).
 • Netejar mercats.
 • Netejar i dur el manteniment del parc de la Mar.
 • Servei d’intervenció ciutadana i emergències.
subir