Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Controladors mediambientals

Controladors mediambientals

Emaya disposa d'un Servei d'Inspecció Mediambiental format por controladors ambientals que té encomanades les següents atribucions:

  • Informació i vigilància del compliment de l'Ordenança municipal de neteja, rebuigs i residus sòlids urbans  
  •  Vigilància dels abocaments de productes contaminants i aigües residuals a la xarxa de clavegueram, tant pluvials com residuals.

  • Informació i vigilància del compliment de l'Ordenança municipal per a la inserció d'animals de companyia a la societat urbana.
  • Informació i vigilància del compliment de l'Ordenança municipal de publicitat dinàmica.
  • Programa de vigilància i control d’abocaments incontrolats en solars públics i privats

 

 

RELACIÓ DENUNCIES 2018

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Totals
Animals de companyia 4 1 2 4 2 3 0 16
Trastos 11 7 12 5 9 0 0 44
Embrutament de via pública 14 23 11 12 16 12 7 95
Publicitat dinàmica 1 2 0 0 0 0 0 3
R.S.U. 100 64 94 95 82 34 89 558
Saques i contenidors obres 3 4 5 3 2 0 1 18
Diversos aigua 0 0 0 0 0 2 4 6
TOTAL 133 101 124 119 111 51 101 740
                 
Particulars 77 50 64 54 66 50 54 415
Pimes 27 25 31 30 33 19 30 195
Bars-cafeteries 13 9 7 11 15 6 8 69
Ctats. de Propietaris 2 3 3 3 3 1 2 17
Construcció/ Promotores 4 9 7 12 14 11 5 62
Empreses de neteja 2 1 1 1 1 0 2 8
Hotels/ Sales de festes 0 1 8 5 4 1 0 19
Oficines 7 2 3 3 5 3 1 24
Supermercats 1 1 1 0 0 0 1 4
Tallers/ Indústries 0 0 0 0 0 0 0 0
Altres 0 0 0 0 0 0 0 0

 

subir