Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Controladors mediambientals

Controladors mediambientals

Emaya disposa d'un Servei d'Inspecció Mediambiental format por controladors ambientals que té encomanades les següents atribucions:

  • Informació i vigilància del compliment de l'Ordenança municipal de neteja, rebuigs i residus sòlids urbans  
  •  Vigilància dels abocaments de productes contaminants i aigües residuals a la xarxa de clavegueram, tant pluvials com residuals.

  • Informació i vigilància del compliment de l'Ordenança municipal per a la inserció d'animals de companyia a la societat urbana.
  • Informació i vigilància del compliment de l'Ordenança municipal de publicitat dinàmica.
  • Programa de vigilància i control d’abocaments incontrolats en solars públics i privats

 

 

RELACIÓ DENUNCIES 1er TRIMESTRE 2017

  Gener Febrer Març 1er Trimestre
Animals de companyia 12 11 9 32
Trastos 14 16 14 44
Embrutament de via pública 11 14 9 34
Obres 1 0 0 1
Publicitat dinàmica 1 3 2 6
R.S.U. 75 73 98 246
Saques i contenidors 1 1 0 2
TOTAL 115 118 132 365
         
Particulars 83 81 77 241
Pime's 22 20 31 73
Bars-restaurants 5 4 9 18
Ctat. De Propietaris 1 0 0 1
Construcció 6 6 6 18
Empreses de Neteja 1 0 0 1
Hotels 0 0 1 1
Oficina-Profesional 7 2 6 15
Supermercats 0 0 1 1
Tallers 0 1 1 2
Altres 0 0 0 0

 

subir