Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Gestió de qualitat

Gestió de Qualitat

El mes de març de 2018 EMAYA ha renovat i adaptat el seu sistema de gestió de qualitat als requisits de la nova versió de la norma ISO 9001:2015. Encara que l'enfocament de la família de les normes ISO 9001 sempre ha estat el client, la nova versió de la norma amplia aquest concepte al de les parts interessades, com per exemple els nostres proveïdors, els treballadors i treballadores o la societat en general. 

L'abast de la certificació inclou tots els processos i activitats que es realitzen:

  • Proveïment d'aigua per al consum públic (captació, tractament, aprofitament, potabilització, dessalinització, distribució, subministrament), contractació, facturació i atenció als abonats i abonades.
  • Clavegueram, incloent-hi la captació, la canalització, la conducció, el tractament, la depuració, la reutilització, l’eliminació, l’abocament d'aigües residuals, la contractació, la facturació i l’atenció als abonats i abonades.
  • Recollida de residus sòlids urbans orgànics i inorgànics en totes les fases del procés i recollida domiciliària de trastos, incloent-hi la contractació, la facturació i l’atenció als abonats i abonades.
  • Neteja viària i de béns i instal·lacions municipals, incloent-hi l'atenció a la ciutadania.
  • Disseny i gestió de la construcció d'infraestructures de gestió ambiental per a tractaments d'aigües, neteja de la ciutat i recollida de residus sòlids urbans.

Els resultats de les auditories evidencien la maduresa del nostre sistema de gestió i els auditors assenyalen especialment el salt qualitatiu respecte d’anys anteriors. La demostració més clara del compromís i la implicació del personal i de la direcció amb la qualitat és la integració dels processos amb l'estratègia de l'organització.

AENOR audita de forma externa i independent el compliment d'aquesta norma de qualitat a EMAYA des de l'any 1998, quan vàrem obtenir el primer certificat UNE-EN ISO 9001. Durant els primers anys únicament es varen certificar les activitats del Cicle de l'Aigua i d'Atenció a la Ciutadania i des de l'any 2002 s’hi varen incorporar les de Neteja Viària i Recollida de Residus. Progressivament s'han anat incorporant totes les activitats dins l'abast del sistema de gestió.

subir