Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Obres

Obres

Obres

El Departament d'Obres dirigeix i controla el desenvolupament de les obres, en els aspectes tècnics, estètics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que les defineix, la llicència d'obres i altres autoritzacions preceptives, amb l'objectiu d'assegurar-ne l’adequació al fi proposat. També es du a terme, des d'aquest Departament, la coordinació de seguretat i salut de les obres que s'executen. 

Alguns exemples en són: obres de renovació i reparació de la xarxa d'abastiment i de clavegueram, dotació d’aigua regenerada, creació de noves estacions de bombament d'aigües residuals (EBAR), millores als edificis i les instal·lacions propis, obres de manteniment de l'abocador, construcció d'una estació de subministrament de gas natural comprimit, instal·lació per a l'aprofitament de l'energia solar fotovoltaica, reparació i modernització de les instal·lacions de potabilització i depuració de les aigües, reformes dels subministraments elèctrics per a reducció del consum, instal·lació de contenidors soterrats a la Platja de Palma, etc.

 

Antiga recollida amb carros anys 60
subir