Caricanto
Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Com separar els residus?

Com separar els residus?

Envasos lleugers

 • Reciclant 2 tones de plàstic, estalviam 1 tona de petroli
 • Amb 80 llaunes de refresc es pot fer una llanta de bici
 • Amb 6 brics es pot fer una capsa de sabates


SI NO
Envasos de plàstic Cintes de casset, VHS
Bosses de plàstic CD, DVD i disquets
Brics Plàstics que no siguin envasos
Llaunes i aerosols Juguetes
Safates de plàstic o de suro blanc Tèxtils i sabates
Tapes i xapes metàl·liques Envasos plens
Paper d’alumini Envasos de productes tòxics
Pots i tests de plàstic d’origen domèstic  
Qualsevol envàs lleuger amb aquest símbol    
Els envasos dipositats al contenidor groc es duen a la planta de selecció d’envasos, on són classificats, premsats i embalats per a enviar a les plantes de reciclatge fora de l’illa.

Vidre

Reciclant una botella de vidre estalviam:

 • L’energia per a carregar el telèfon mòbil durant un any
 • 1 kg de contaminació per CO2
 • L’energia de 12 rentades de roba

SI NO
Botelles de vidre Bombetes i fluorescents
Pots de vidre Vidre pla i miralls
Altres envasos de vidre Ceràmica i porcellana
Qualsevol envàs de vidre amb aquest símbol   Plats, copes i tassons

Horari de dipòsit als contenidors: de 8 a 22h.

El vidre que es recull dels contenidors s’emmagatzema i rep un pretractament a Mallorca, per a obtenir-ne la primera matèria, que s’exporta a les fàbriques per a fer pots, botelles, etc.

Paper i cartó

 • Reciclant paper estalviam un 90-95% d'aigua en la fabricació
 • Reciclant paper s'optimitza l'ús dels recusos naturals i es redueix la producció de residus

SI NO
Fulls de paper Brics
Diaris i revistes Paper d’alumini o plastificat
Capses de cartó Paper brut d’oli, pintura o menjar
Paper d’embalar Mocadors i tovalloletes de paper
Qualsevol envàs de paper o cartó amb aquest símbol  Paper de cuina
  Espirals de les llibretes
El paper i el cartó dels contenidors blaus es premsa i es preclassifica a Mallorca per tipologia. Posteriorment, es transporta a les fàbriques, on en fan pasta de paper i bobines, que es distribueixen a indústries papereres.

Orgànica

Dóna vida als teus residus, amb les restes orgàniques se’n podrà fer adob per a les plantes


SI NO
Restes de fruita i verdura Bolquers, compreses i tampons
Restes de carn i peix Restes de menjar líquid i tot tipus d’oli
Restes de pa i menjar en general Pols d’agranar i bosses d’aspirador
Mocadors i tovalloletes de paper Cendra i llosques de cigarretes
Paper de cuina Restes de jardineria
Restes de cafè i infusions (sense bossa) Restes vegetals tractades amb pesticides
Petites restes de jardineria Fustes tractades
  Medicaments
  Excrements i altres restes d’animals
  Teixits i articles de pell

Horari de dipòsit als contenidors: de 19 a 23h.

Les restes de matèria orgànica es transporten a les plantes de compostatge de l’illa, on se sotmeten a un procés de transformació en adob o compost, un fertilitzant natural per a l’agricultura i la jardineria.

Rebuig

 • Només és rebuig si no pot anar a un altre contenidor
 • El rebuig acaba incinerat; el que diposites en un altre contenidor, reciclat.

SI NO
Bolquers, compreses i tampons Vidre
Cendra i llosques de cigarretes Paper i cartó
Juguetes rompudes Envasos lleugers
Pols d’agranar i bosses d’aspirador Residus perillosos

Podeu dipositar la matèria orgànica al contenidor de rebuig en cas que no tingueu contenidor d’orgànica a l’abast o no participeu en aquest sistema de recollida.

Horari de dipòsit als contenidors: de 19 a 23h.

El rebuig és el que no pot anar a d’altres contenidors. El que es diposita al contenidor gris es condueix a la planta d’incineració amb recuperació d’energia de Son Reus.

Oli

Un litre d’oli de cuina pot contaminar 1.000 litres d’aigua

 

 

 

Dipositau l’oli de cuina usat, quan sigui fred, en botelles de plàstic tancades (podeu reutilitzar botelles d’aigua, refrescs, etc.).

En trobareu els punts de recollida a casals de barri, poliesportius, mercats, al camió del reciclatge i a les plataformes de recollida selectiva mòbil del centre històric.

 • No tireu mai l’oli al rentador o al vàter
  Contamina l’aigua i obstrueix les canonades.
 • No el mescleu amb oli mineral de motor
  Aquest servei només recull oli vegetal.

L’oli que es recull en botelles al contenidor taronja es destina a la producció de biodiè- sel a indústries fora de Mallorca.

Roba i calçat

 • Si hi diposites la roba i calçat en bon estat, altres persones que els necessiten podran fer-ne ús
 • Allargaràs la vida de la teva roba i contribuiràs a la reinserció laboral de persones de col·lectius desfavorits

SI NO
Roba i sabates en bon estat (dins bosses de plàstic tancades) Pedaços vells
Bosses de mà, motxilles, cinturons, etc. Roba o calçat en mal estat
 Flassades i llençols  

La roba dipositada als contenidors de Càritas Mallorca i de la Fundació Deixalles és recollida per aquestes entitats, que la classifiquen, la reparen i la destinen a la venda i a usos socials.

Altres residus


Medicaments

Els medicaments caducats, les restes de productes farmacèutics, qualsevol medicament que ja no necessiteu i els seus envasos es recullen a les farmàcies.

No acumuleu medicaments a casa ni els mescleu amb altres residus.

Bombetes i fluorescents

En trobareu punts de recollida a comerços d’electrodomèstics i en alguns locals públics (casals de barri, mercats, oficines, etc.). També els podeu dur als parcs verds i al camió del reciclatge.

Algunes bombetes i alguns fluorescents contenen gasos tòxics; no els mescleu amb altres residus ni els tireu al contenidor de vidre.

 

Piles i bateries

N’existeixen punts de recollida a botigues, grans superfícies, supermercats, en alguns edificis públics, als parcs verds i al camió del reciclatge.

Assegurau-vos que les piles i els acumuladors reben un tractament adequat; no els tireu als fems.

 

Descàrregues

Guia de reciclatge

Saps on tirar els teus residus?

Guia de reciclatge (anglès)

Good practice guide for managing waste in Palma

subir