Caricanto
Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

La qualitat de l'aigua

La qualitat de l'aigua

L'aigua amb què EMAYA abasteix la ciutat i que arriba a les nostres cases té una garantia sanitària total i es pot fer servir, sense cap problema, per a beure i cuinar.

L’aigua de consum de la xarxa de distribució d’EMAYA acompleix la normativa establerta, tant el Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnic sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament, com el Decret 53/2012, de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears.

A causa de les característiques del terreny, l'aigua que prové dels aqüífers i de les fonts habitualment és una aigua dura, incrustant i amb elevada mineralització, si bé aquestes característiques milloren segons la temporada, amb l'aportació d'aigua d'embassaments i d'aigua osmotitzada (planta potabilitzadora de Son Tugores, planta dessaladora Badia de Palma). No obstant això, l’aigua no presenta en cap cas valors significatius de contaminants (pesticides, COV, metalls pesats, etc.).

El Laboratori d’EMAYA s’encarrega de garantir la qualitat de l’aigua de consum fent els controls i anàlisis que són necessaris segons la legislació vigent.

Més informació

Si detectes algun problema amb la qualitat de l’aigua que EMAYA et subministra, pots fer una Sol·licitud d’anàlisi de la qualitat de l’aigua i el Laboratori d’EMAYA farà les comprovacions corresponents.

subir