Caricanto
Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Política d'RSC i grups d'interès

Política d'RSC

EMAYA és una empresa responsable i que aposta decididament per un desenvolupament sostenible. El nostre compromís amb la societat forma part ineludible de la historia d’EMAYA i, entenem la responsabilitat social corporativa com el compromís d’anar més enllà del simple compliment de les obligacions legals de la nostra activitat.

La nostra política de Responsabilitat Social Corporativa es presenta com un element diferenciador, i serveix per a gestionar l’empresa d’una forma més integral i més completa, aportant creativitat i innovació, solidesa als valors i a la cultura empresarial, reforçant la nostra estratègia i reputació.

L’estratègia i la política de Responsabilitat Social Corporativa d’EMAYA intenten donar resposta als nostres grups d’interès, per la qual cosa ens hem proposat:

  • Millorar en les relacions amb els nostres treballadors i treballadores.
  • Cercar canals de comunicació més eficients amb tots els nostres grups d’interès.
  • Reforçar la gestió ètica i la nostra reputació.
  • Minimitzar l’impacte ambiental de totes les nostres actuacions.
  • Fomentar la participació de tots i totes per aconseguir un objectiu comú, compartint informació i coneixements.

Grups d'interès

La relació amb els grups d’interès és el pilar fonamental sobre el que descansa tota l’estratègia d’RSC d’EMAYA, i el diàleg és el que ens permet crear-hi relacions basades en la confiança i la transparència.

EMAYA considera grups d’interès tots els col•lectius o entitats que estan o poden estar afectats per les activitats que la companyia desenvolupa. En concret, hem identificat sis grups d’interès amb els quals tenim uns canals de comunicació establerts per a la detecció dels seus requeriments i expectatives.

 

GRUPS D’INTERÈS CANAL DE DIÀLEG
Ajuntament de Palma Junta General
Consell d’Administració
Informe de gestió periòdic
Clients Servei d’Atenció a la Ciutadania
Contact Center
Web corporatiu
Qüestionaris
Xarxes socials
Aplicacions mòbils
Societat/ Ciutadania i els seus representants Campanyes de conscienciació
EMAYA a l’Escola
Participació a reunions de districte i veïnals
Visites a les nostres instal•lacions
Publicacions
Mitjans de comunicació
Qüestionaris
Plantilla Qüestionaris i entrevistes
Comunicats en nòmina, tauler d’anuncis, correus electrònics
Comitès d’empresa i representants sindicals
comunicacio@emaya.es
Comissions de treball
Intranet - Portal de l'empleat
Proveïdors Web corporatiu
Perfil del contractant
Servei d’Atenció al Proveïdor
Mitjans de comunicació Contacte permanent amb els mitjans de comunicació (gabinet de premsa)
Convocatòria de rodes de premsa
Emissió de notes de premsa
Seguiment de notícies
subir