Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

ETAPs Son Tugores

Les ETAPs de Son Tugores són el punt de convergència de tots els recursos d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà de què disposa EMAYA. 

 

ETAP Potabilitzadora d’osmosi inversa de Son Tugores

La potabilitzadora de Son Tugores es va construir l’any 1994 i un any després va començar a donar aigua a Palma. Les aigües salobres procedents del pous de les zones de Llevant (Pont d’Inca) i Na Burguesa es tracten mitjançant tecnologia d’osmosi inversa per a eliminar-ne la sal. Aquesta aigua es condueix fins a uns depòsits també ubicats a Son Tugores on es mescla amb altres aigües de diferents procedències.

La aportació mitjana al subministrament és d’un 6%, encara que els darrers anys ha estat d’un 12% a causa de la mancança de recursos naturals (aigua de fonts i embassaments) com a conseqüència d’episodis de sequera.

Com es tracta l'aigua a l’ ETAP Potabilitzadora d’osmosi inversa de Son Tugores?

 • En aquesta instal·lació es tracta l’aigua que prové dels pous salobres de les zones de Llevant (Pont d’Inca) i Na Burguesa per a fer-la potable. La planta es va dissenyar per a tractar aigües amb un contingut de sal entre 2 i 10 grams. Les aigües salobres dels pous es mesclen i es recloren al dipòsit d’aigua bruta al pretractament, que té una capacitat de 750 m3.

 • 1 PRIMERA FASE

  Després de la cloració, les aigües reben un pretractament que comença amb una doble filtració: l’aigua passa per una bateria de filtres d’arena en paral·lel i després per filtres cartutx. També s’hi addiciona reactiu antiincrustant per tal que no precipitin les sals i metabisulfit per a eliminar el clor.

 • 2 SEGONA FASE

  A continuació, set bombes d’alta pressió (una en reserva) impulsen l’aigua cap als sis bastidors (racks) on es troben les membranes d’osmosi inversa. Cadascun d’aquests racks té 343 membranes a l’interior que poden produir cada dia fins a 7.000 m3 d’aigua. Actualment la planta té una capacitat de producció de 42.000 m3 diaris amb els 6 racks convencionals, a més d’uns 4.400 m3 addicionals del rack de rebutjos per augmentar la conversió total.

 • 3 TERCERA FASE

  L’aigua osmotitzada obtinguda es mescla amb l’aigua de diferents procedències dels recursos que gestiona EMAYA als dos depòsits reguladors de Son Tugores. Aquesta mescla haurà de ser remineralitzada amb calç i se li haurà de regular el clor, per tal de complir amb la legislació sanitària vigent.

ETAP Fonts naturals de Son Tugores

Les aigües de les fonts naturals, quan brollen com a conseqüència de les pluges abundants, arriben a Son Tugores amb una terbolesa molt variable. Se n’aprofita el sobrant que no necessiten els regants i aquestes aigües es tracten amb un procés de coagulació, floculació, decantació i cloració. La capacitat de producció màxima és de 500 L/s, 43.200 m3/dia.

Com es tracta l'aigua a l’ETAP Fonts naturals de Son Tugores?

 • 1 PRIMERA FASE

  Després de la cloració inicial, el tractament es fa mitjançant un procés de coagulació amb clorur fèrric, floculació amb midó, decantació per gravetat dels flòculs, purga dels fangs i recirculació, i finalment una altra cloració.

 • 2 SEGONA FASE

  L’aigua que resulta del tractament s’emmagatzema als dipòsits reguladors de Son Tugores on es mescla amb aigua d’altres procedències.

Telecomandament

El centre de control del Telecomandament dóna servei els 365 dies de l’any, les 24 hores.

Una de les funcions més importants del centre de control de Telecomandament ubicat a Son Tugores, és la de garantir el subministrament d’aigua a tota la població del terme municipal de Palma, fent servir els recursos disponibles segons unes directrius d’explotació i mantenint uns nivells òptims de l’aigua emmagatzemada als diferents depòsits reguladors que gestiona EMAYA.

S’encarrega de gestionar urgències (fuites d’aigua, ruptures de canonades) i en general de controlar el funcionament correcte de les instal·lacions i els equips que intervenen en el cicle integral de l’aigua: des de la seva captació en origen, fins al subministrament a la xarxa de distribució.

Des del centre de control del Telecomandament també es controlen les 52 estacions d’impulsió d’aigua fins a les depuradores.

 

Visita a la planta potabilitzadora Son Tugores i fonts naturals

Amb l'objectiu de treballar per a la difusió dels valors mediambientals i sostenibles del nostre entorn i ajudar a crear consciència i sensibilització entre els ciutadans, EMAYA organitza visites guiades a les seves instal·lacions per donar a conèixer a grans i petits el cicle integral de l'aigua, el seu procés de captació i tractament, així com la depuració de les aigües residuals i els usos de la regeneració de l'aigua.

Projecte de millora del tractament de l’aigua de les fonts

subir