Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Recollida de voluminosos

Recollida de trastos

Cada barri de Palma té assignat un dia fix a la setmana per a la recollida de mobles i estris domèstics vells. Quan aquest dia és festiu també es fa la recollida.

Els mobles i estris domèstics s'han de dipositar entre les 20:00 i les 22:00 h del dia de recollida.

 • Cal deixar-los de forma endreçada davant ca teva o al lloc més pròxim on no s'obstaculitzi el trànsit ni el pas de vianants.
 • Als carrers estrets i zones rurals es poden dipositar al lloc accessible més pròxim.
 • No s'han de deixar mai devora els contenidors.
 Aquest servei recull
 • Mobles, somiers, matalassos.
 •              
 • Portes, persianes i fustes diverses.
 •              
 • Bicicletes, cotxets d'infants, juguetes no electròniques.
 •              
 • Vidres grossos de taules o portes si es dipositen protegits o embalats.

 

 NO es recullen
 • Electrodomèstics o qualsevol aparell elèctric. Excepte la recollida a domicili per les persones majors, amb dificultats de mobilitat o econòmiques. Més informació aquí.
 •              
 • Enderrocs, sanitaris i altres residus procedents d'obres domèstiques.
 •              
 • Residus especials: fluorescents, pots de pintura, bateries, etc.
 •              
 • Paper i cartó, envasos i restes de poda.
 •  

 

Recollida AEES

Els AEE (aparells elèctrics i electrònics) són tots els aparells petits i grans que per funcionar necessiten estar connectats al corrent elèctric i els que duen piles o bateries.

Canvis recents a la legislació estableixen que s’ha de fer una recollida diferenciada dels AEE per a garantir-ne el correcte tractament, facilitar la reutilització i reduir l’impacte al medi i a la salut.

 • NO els podeu tirar als contenidors ni deixar al carrer
 • NO es recullen amb el servei de recollida de trastos. (Excepte en els casos de persones majors, amb dificultats de mobilitat o econòmiques. Més informació aquí.) 
   

Què hem de fer quan ens volem desfer d’un AEE?

 • Si l’aparell encara funciona pensau primer si el podeu donar, regalar o vendre de segona mà.
 • Els comerços que serveixen aparells nous tenen l’obligació de retirar a domicili els aparells vells en el moment de l’entrega o acceptar-los a l’establiment.
 • Les grans superfícies han de recollir els petits aparells elèctrics i electrònics encara que no en comprem de nous.
 • Els podeu dipositar als parcs verds de Sant Jordi o Son Castelló.

Descàrregues

Servei de recollida de trastos

Díptic informatiu

Mapa de les zones de recollida de trastos

Quin dia toca a cada barri

Recollida dels AEE

Díptic informatiu

Cartell trastos diumenges - 5 idiomes

Cartell per als barris de Can Capes, Foners, la Soledat, Pere Garau, Nou Llevant, Son Canals, Son Gotleu, els Hostalets, Marquès de la Fontsanta i Son Fortesa Sud

subir