Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Parcs verds

Parcs Verds

 

Què és un parc verd?

Els Parcs verds són centres de recollida selectiva on es poden dipositar residus especials que no es recullen amb altres sistemes. També s'hi troben, per a major comoditat, contenidors d'envasos, de vidre, de paper i cartó, i de voluminosos.

Quan hi puc anar?

De dilluns a diumenge (excepte el 25 de desembre i l'1 de gener) de 8.00 a 20.00 h. La darrera admissió de vehicles serà a les 19.45 h.

Qui hi pot anar?

  • Els parcs verds de recollida selectiva són d'ús exclusiu per a residents a Palma.
  • Podeu acreditar la vostra residència a Palma amb el DNI. Si no sou residents a Palma però hi teniu alguna propietat, serà necessari mostrar el darrer rebut de l’IBI juntament amb el DNI.
  • S’accepten residus provinents de particulars i d’empreses, en aquest cas, sempre i quan siguin assimilables als residus urbans. És a dir, les empreses no hi podran dur residus resultats de la seva activitat industrial (automoció, construcció, alimentació, etc.) però sí tots aquells mobles, voluminosos, cartutxos de tinta, etc. que generin a les seves instal·lacions.
  • L'accés al recinte està restringit a vehicles particulars de càrrega màxima autoritzada superior a 3.500 kg.

 

On són els parcs verds?

Parc Verd polígon de Son Castelló

Es troba situat al polígon de Son Castelló, al carrer del Gremi de Sucrers i Candelers.

 

Parc Verd Sant Jordi

Disseminat Can Ds 8507 S’Aranjassa (al costat de la depuradora EDAR1).

 

Quins residus es recullen?

FRACCIÓ

LÍMIT DIARI

Envasos lleugers

Env. plàstics

IL·LIMITAT

Env. metàl·lics

Env. compostos

Env. barrejats

Paper i cartró

Env. paper i cartró

IL·LIMITAT

Paper i cartró

Envasos de vidre

 

IL·LIMITAT

Roba

 

5 bosses normals

Poda

 

5 metres cúbics

Palets

 

10 unitats

Oli vegetal

 

25 litres, en botelles de fins a 2 litres

Piles

Piles que contenen mercuri

5 litres

Piles alcalines

Fluorescents

Tubs fluorescents i bombetes de baix consum

25 unitats

Bombetes

Bombetes de filament

25 unitats

Voluminosos

Mobles i estris

IL·LIMITAT

Fusta amb subst. perilloses

Fusta sense subst. perilloses

Electrodomèstics amb gas (línia blanca)

RAEES amb CFC

IL·LIMITAT

Electrodomèstics sense gas (línia blanca)

RAEES sense subst. perilloses

IL·LIMITAT

Línia marró

Petits electrodomèstics

Petits electrodomèstics

IL·LIMITAT

Bateries

Bateries sense subst. perilloses

IL·LIMITAT

Bateries amb subst. perilloses

IL·LIMITAT

Vidre pla

Vidre

IL·LIMITAT

Ferralla

Metalls

IL·LIMITAT

Oli de motor

Oli mineral

25 litres

RCD assimilables
(Obra menor i reparació domiciliària)

Formigó

5 sacs per persona i vehicle

Maons

Teules i materials ceràmics

Barreja sense subst. perilloses

Suro blanc (porexpan)

(Tipus de plàstic)

500 litres

Cartutxos de tinta

Residus de tintes

25 unitats

Cartutxos de Tòner

Residus de tòner d'impressió

10 unitats

Càpsules de cafè (plàstic)

Envasos plàstic

200 unitats

Càpsules de cafè (alumini)

Envasos metàl·lics

200 unitats

Pintures sense substàncies perilloses

 

10 envasos

Vernissos, pintures, adhesius

 

25 litres

Dissolvents

 

5 litres

Petits neumàtics

 

2 unitats

Radiografies

 

15 unitats

Termòmetres amb mercuri

 

2 unitats

Bombones de gas

 

3 unitats

Extintors

 

3 unitats

Descàrregues

subir