Caricanto
Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Recollida porta a porta als barris (nord)

Recollida porta a porta a Son Sardina, sa Garriga, Son Espanyol, Establiments i zona rural del Secar de la Real

Una millora per als barris, una millora per al medi ambient.

Què és la recollida selectiva porta a porta?

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus, que s’han separat prèviament a casa, davant de la porta de casa o en un punt proper, en uns dies i hores determinats per a cada fracció (rebuig, paper i cartó, vidre, matèria orgànica i envasos).

És el sistema més eficient per a incrementar el reciclatge, més còmode i pràctic per a la ciutadania. Així ho demostra l’experiència a molts municipis de Mallorca, on ja funciona des de fa anys, i és un sistema acceptat per la ciutadania i amb taxes de recollida selectiva superiors al 60%.

On s’han de treure els residus?

Els habitatges situats a zones accessibles per als vehicles de recollida han de treure els residus a la porta de casa.

Quan els vehicles no puguin arribar a la porta dels domicilis, s’habilitarà un punt d’aportació proper.

Per als habitatges en zones rurals disperses, sense servei de recollida de residus, s’habiliten 4 àrees d’aportació tancades, accessibles amb la targeta ciutadana (prèvia sol·licitud), on d’una forma neta i endreçada es podran dipositar els residus separats en les fraccions corresponents.

Quins dies es recull cada fracció?

 

Aquest és el calendari de recollida per part del servei, que es fa el matí a partir de les 6 h. Per tant, els veïns i veïnes han de treure la fracció corresponent dels seus residus el VESPRE ABANS a partir de les 21 h o el mateix matí abans de les 6 h.

Si necessitau el servei de recollida de bolquers us hi heu d’inscriure prèviament.

Els habitatges amb recollida a les àrees tancades d’aportació no es regeixen per cap calendari. Poden dur els residus separats a l’àrea d’aportació qualsevol dia entre les 6 i les 23 h.

Com s’han de treure els residus?

Orgànica Envasos lleugers Vidre Paper i cartó Rebuig Bolquers

Poal marró de 20 l

(el proporciona EMAYA)

Bossa semitransparent

groga de 30 a 60 l

Poal blanc de 40 l

(el proporciona EMAYA)

Poal blanc de 40 l

(el proporciona EMAYA)

Bossa negra o gris

de 30 a 60 l

Bossa tancada i

identificada amb adhesiu*

         

*Bolquers: cal inscripció prèvia en el servei. Els adhesius els proporciona EMAYA.

Els residus trets sense respectar el calendari, en recipients no indicats o no separats correctament no es recolliran. S’hauran de retirar i tornar a treure correctament.

Recollida de material

EMAYA et facilita el material següent per a separar i treure les diferents fraccions de residus:

  • Poal airejat i bosses compostables per a separar la matèria orgànica a casa.
  • Poal marró de 20 litres identificat per a treure la matèria orgànica.
  • Poal blanc polivalent de 40 litres per a treure les fraccions de paper i cartó i vidre.
  • Ganxo individual d'acer inoxidable per a penjar les bosses i poals de residus.
  • Material informatiu.

El material es pot recollir a les oficines del magatzem de Qualitat Urbana d’EMAYA a Son Pacs (camí dels Reis, 400), de dilluns a divendres entre les 6.30 i les 12.30 h.

Recollida de poda

Existeix un servei de recollida de restes vegetals de poda que es presta sota demanda als barris que tenen recollida porta a porta. Podeu informar-vos-en i fer una sol·licitud de recollida de poda aquí.

Recollida a comerços i serveis

Per a comerços i serveis d'aquests barris es fa una recollida porta a porta específica amb un altre calendari.

Tens dubtes? Telefona'ns al 971 240 240 o al 900 533 692.

Descàrregues

Díptic informatiu

recollida porta a porta

Calendari de recollida

quin dia toca cada residu

subir