Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Recollida porta a porta als barris (nord)

Recollida porta a porta a Son Sardina, sa Garriga, Son Espanyol, Establiments i zona rural del Secar de la Real

Una millora per als barris, una millora per al medi ambient.

El pròxim mes de novembre estrenarem la nova recollida selectiva de residus als barris de Son Espanyol (14 de novembre), Son Sardina, sa Garriga (21 de novembre) i Establiments i zona rural del Secar de la Real (28 de novembre).

Què és la recollida selectiva porta a porta?

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus, que s’han separat prèviament a casa, davant de la porta de casa o en un punt proper, en uns dies i hores determinats per a cada fracció (rebuig, paper i cartó, vidre, matèria orgànica i envasos).

És el sistema més eficient per a incrementar el reciclatge, més còmode i pràctic per a la ciutadania. Així ho demostra l’experiència a molts municipis de Mallorca, on ja funciona des de fa anys, i és un sistema acceptat per la ciutadania i amb taxes de recollida selectiva superiors al 60%.

On s’han de treure els residus?

Els habitatges situats a zones accessibles per als vehicles de recollida han de treure els residus a la porta de casa.

Quan els vehicles no puguin arribar a la porta dels domicilis, s’habilitarà un punt d’aportació proper.

Per als habitatges en zones rurals disperses, sense servei de recollida de residus, s’habiliten 3 àrees d’aportació tancades, accessibles amb la targeta ciutadana (prèvia sol·licitud), on d’una forma neta i endreçada es podran dipositar els residus separats en les fraccions corresponents.

Quins dies es recull cada fracció?

 

Aquest és el calendari de recollida per part del servei, que es fa el matí a partir de les 6 h. Per tant, els veïns i veïnes han de treure la fracció corresponent dels seus residus el VESPRE ABANS a partir de les 21 h o el mateix matí abans de les 6 h.

Si necessitau el servei de recollida de bolquers us hi heu d’inscriure prèviament.

Els habitatges amb recollida a les àrees tancades d’aportació no es regeixen per cap calendari. Poden dur els residus separats a l’àrea d’aportació qualsevol dia entre les 6 i les 23 h.

Com s’han de treure els residus?

Orgànica Envasos lleugers Vidre Paper i cartó Rebuig Bolquers

Poal marró de 20 l

(el proporciona EMAYA)

Bossa semitransparent

groga de 30 a 60 l

Poal blanc de 40 l

(el proporciona EMAYA)

Poal blanc de 40 l

(el proporciona EMAYA)

Bossa negra o gris

de 30 a 60 l

Bossa tancada i

identificada amb adhesiu*

         

*Bolquers: cal inscripció prèvia en el servei. Els adhesius els proporciona EMAYA.

Els residus trets sense respectar el calendari, en recipients no indicats o no separats correctament no es recolliran. S’hauran de retirar i tornar a treure correctament.

Taules i xerrades informatives a Son Espanyol

Data Lloc Activitat Horari
17/10/2022 Casal de Barri de Son Espanyol Xerrada inicial informativa a les 17 h
19/10/2022 Casal de Barri de Son Espanyol Taula informativa i entrega de material de 15.30 a 20 h
21/10/2022 Casal de Barri de Son Espanyol Taula informativa i entrega de material de 9 a 14.30 h
10/11/2022 Casal de Barri de Son Espanyol Taula informativa i entrega de material de 15.30 a 20 h
11/11/2022 Casal de Barri de Son Espanyol Taula informativa i entrega de material de 9 a 14.30 h
30/11/2022 Casal de Barri de Son Espanyol Taula informativa i entrega de material de 15.30 a 20 h

 

Taules i xerrades informatives a Son Sardina

Data Lloc Activitat Horari
24/10/2022 Casal de Barri de Son Sardina Xerrada inicial informativa a les 17 h
26/10/2022 Casal de Barri de Son Sardina Taula informativa i entrega de material de 9 a 14.30 h
28/10/2022 Camí de Passatemps, 102 (supermercat) Taula informativa i entrega de material de 9 a 14.30 h
16/11/2022 CEIP Maria Antònia Salvà Taula informativa i entrega de material de 15.30 a 20 h
18/11/2022 Rotonda entrada, camí de Passatemps, 52 Taula informativa i entrega de material de 9 a 14.30 h
25/11/2022 Casal de Barri de Son Sardina Taula informativa i entrega de material de 9 a 14.30 h
01/12/2022 Casal de Barri de Son Sardina Taula informativa i entrega de material de 15.30 a 20 h

 

Taules i xerrades informatives a sa Garriga

Data Lloc Activitat Horari
07/11/2022 Casal de Barri de sa Garriga Xerrada inicial informativa a les 17 h
09/11/2022 Casal de Barri de sa Garriga Taula informativa i entrega de material de 9 a 14.30 h
17/11/2022 Casal de Barri de sa Garriga Taula informativa i entrega de material de 15.30 a 20 h
23/11/2022 Casal de Barri de sa Garriga Taula informativa i entrega de material de 9 a 14.30 h
12/12/2022 Casal de Barri de sa Garriga Taula informativa i entrega de material de 15.30 a 20 h

 

Taules i xerrades informatives a Establiments

Data Lloc Activitat Horari
14/11/2022 CEIP Establiments Xerrada inicial informativa de 17 h a 19.30 h
22/11/2022 Casal de Barri d'Establiments Taula informativa i entrega de material de 10 a 20 h
24/11/2022 Casal de Barri d'Establiments Taula informativa i entrega de material de 10 a 20 h
28/11/2022 Pl. del Rutló Taula informativa i entrega de material de 9 a 14.30 h
14/12/2022 Casal de Barri d'Establiments Taula informativa i entrega de material de 15.30 a 20 h

 

Taules i xerrades informatives a la zona rural del Secar de la Real

Data Lloc Activitat Horari
15/11/2022 CEIP Es Secar de la Real Xerrada inicial informativa de 17 h a 19.30 h
21/11/2022 Davant el CEIP Es Secar de la Real Taula informativa i entrega de material de 10 a 20 h

Recollida a comerços i serveis

Per a comerços i serveis d'aquests barris es fa una recollida porta a porta específica amb un altre calendari.

Tens dubtes? Telefona'ns al 971 240 240 o al 900 533 692.

Descàrregues

Díptic informatiu

recollida porta a porta

Calendari de recollida

quin dia toca cada residu

subir