Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

EDAR 1

Estació depuradora d'aigües residuals

L’EDAR 1 és una planta totalment automatitzada que té capacitat per a tractar 46.000 m3/dia. S’hi depuren les aigües que provenen de la Platja de Palma, Sant Jordi, l’Aranjassa, el Pil·larí, l’aeroport de Son Sant Joan i part de la resta de Palma.

Fases del tractament

 • Les aigües residuals que han estat transportades a través de la xarxa de clavegueram fins a l’EDAR se sotmeten a diferents fases de tractament:
 • 1 PRETRACTAMENT

  L’aigua bruta es tracta per a separar-ne els residus sòlids (desbast). Posteriorment, passa per tres canals airejats on es fan el desarenament i el desgreixatge.

 • 2 DECANTACIÓ PRIMARIA

  En aquesta fase se separen els fangs de l’aigua a través de tres decantadors. Les aigües es deixen en repòs perquè les partícules més gruixudes es dipositin al fons i formin els fangs.

 • 3 PROCÈS BIOLÒGIC

  En aquest procés s’elimina gran part de la contaminació orgànica i dels nutrients mitjançant microorganismes i la combinació de zones òxiques i anòxiques. Posteriorment, a la decantació secundària, se separa la biomassa (fangs) de l’aigua tractada.

 • 4 TRACTAMENT TERCIARI

  És la darrera fase de depuració. Amb filtres d’arena i antracita i finalment amb una desinfecció amb clor s’obté una aigua depurada de millor qualitat.

 • 5 TRACTAMENT DE FANGS

  Es condueixen els fangs als espessidors per a reduir el contingut d’aigua. Tot seguit passen als digestors on, en absència d’aire, la matèria orgànica s’elimina i es genera metà. El procés finalitza amb la deshidratació del fang mitjançant unes centrífugues.

La depuradora s’abasteix de l’electricitat que es genera a la planta mitjançant la cogeneració

Cogeneració

Vols visitar l'EDAR 1?

Amb l'objectiu de treballar per a la difusió dels valors mediambientals i sostenibles del nostre entorn i ajudar a crear consciència i sensibilització entre els ciutadans, EMAYA organitza visites guiades a les seves instal·lacions per donar a conèixer a grans i petits el cicle integral de l'aigua, el seu procés de captació i tractament, així com la depuració de les aigües residuals i els usos de la regeneració de l'aigua.

subir