Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Col·laboració

Col·laboració de la ciutadania

Més enllà de les competències municipals de neteja, delegades parcialment en EMAYA, i dels recursos econòmics, humans i materials que s’hi destinin, mantenir una ciutat neta és una tasca de tothom.

Tenir els carrers i els espais públics nets depèn també del comportament cívic de la ciutadania, els comerços, el turisme i altres sectors empresarials.

Totes les persones ens hem de comprometre i assumir la nostra responsabilitat per a mantenir una ciutat neta i comportar-nos de forma responsable amb l’espai compartit:

  • Hem d’utilitzar les papereres i els contenidors per a cada tipus de residu, i mai deixar ni tirar cap deixalla en terra.
  • Hem de recollir sempre els excrements dels nostres cans i és recomanable diluir l’orina amb aigua.
  • Hem de separar els residus i dipositar cada material al contenidor de recollida selectiva corresponent.
  • Hem de respectar el dia, l’horari i les condicions del sistema de recollida de trastos.
  • Als parcs verds i al camió del reciclatge hi podem dur tot tipus de residus. Els electrodomèstics, les bateries, els dissolvents i altres residus tòxics i perillosos no es poden deixar mai al carrer ni dins els contenidors.
  • Recordau que no es pot abocar al carrer cap tipus de líquid, productes de neteja, olis, combustibles, etc.
  • Fer pintades o grafits a les parets, mobiliari urbà i altres elements està prohibit i pot ser fins i tot un atemptat al patrimoni arquitectònic protegit per la llei.
  • L’entorn natural i rural de Palma no és un abocador! És una infracció greu deixar residus als camins, torrents i espais naturals.
  • • Hem de ser especialment respectuosos amb l’entorn natural quan anam a la platja i evitar abandonar-hi envasos, bosses de plàstic, llosques i qualsevol residu; embruten i poden acabar contaminant el medi marí.

 

No respectar aquestes normes bàsiques i d’altres suposa infraccions a les ordenances municipals, amb les corresponents sancions.

PALMA és la casa de tots; l’hem de mantenir neta entre tots.

subir