Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Serveis

Serveis

Per a la gestió del servei de neteja Palma està dividida en 8 zones (anomenades sectors) que compten, a més, amb un suport de mitjans mecànics dels serveis generals. 

El perímetre total d’agranada és de 1.347.063 metres lineals en temporada baixa, i augmenta a fins a 1.400.395 metres lineals en temporada alta.

Els serveis es presten fonamentalment en torn de matí (de 6 a 13 h). Al torn d’horabaixa (de 14 a 21 h) es duen a terme principalment serveis de reforç al centre de la ciutat, zones turístiques, servei de mercats i neteja de polígons.

Tipus de serveis


 • Agranada manual

  Consisteix a agranar de forma manual de la via pública, amb carret i granera. Inclou també buidar papereres, netejar la zona que envolta les àrees de contenidors i agranar escocells.


 • Agranada mecànica

  Aquests sistema d’agranada que es fa amb mitjans exclusivament mecànics s’utilitza a zones de gran superfície lliure d’aparcament, ja que incrementa notablement el rendiment en relació amb l’agranada manual.


 • Agranada mixta

  Aquesta neteja es realitzada amb mitjans mecànics que es complementen amb el suport d’un peó d’agranada que ajunta els residus perquè es puguin recollir fàcilment amb l’agranadora. Aquests equips els formen dues persones: conductor/ra i peó, i poden ser també tres persones si es necessita bufador i mànega.


 • Neteja amb aigua

  Vehicles equipats amb equip d’aigua netegen els carrers. Hi ha diversos equips amb característiques diferents que s’utilitzen en funció de la tipologia de l’entorn urbà a netejar: camió cisterna, agranadora dual, etc.


 • Equips a pressió

  La seva funció és netejar punts concrets que requereixen el tractament amb aigua a pressió. Treballen en àrees restringides, com punts negres, zones d’orins, caigudes de fruits, àrees del voltant de contenidors, etc.


 • Neteja de grafits

  Aquest servei retira les pintades que hi pugui haver a elements de la via pública: façanes d’edificis municipals, papereres, contenidors, etc.


 • Retirada d’herbes

  Aquest servei s’encarrega d’eliminar les herbes que apareixen damunt voreres i vorades a vies públiques. Queden exclosos de l’àmbit d’actuació d’aquest servei: escocells, parcs tancats, zones no asfaltades, zones de carreteres de sòl no urbà i sense vorera i espais privats encara que l’herba arribi a la zona via pública. Aquests serveis els presta l’Àrea d’Infraestructures de l’Ajuntament de Palma.


 • Buidatge de papereres

  Consisteix a buidar les papereres i posar-hi bosses. És un servei específic que es presta a les zones tractades amb agranada mecànica i mixta, principalment.

subir