Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Consell d'Administració

Presidenta

Neus Truyol Caimari

 

Vocals

Antònia Martín Perdiz

Adrián García Campos

María José Bauzá Alonso

Josep Lluís Bauzá Simó

 

Secretari

Miquel Ballester Oliver

 

Interventor

Joan Cañellas Vich

subir