Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Història

La història d'EMAYA com a empresa municipal compta ja amb més de 75 anys d'història, des de la creació com a SMAYA l’any 1943.

L'aigua a la ciutat de Palma

El proveïment de l'aigua ha estat sempre vital per a pobles i civilitzacions al llarg de la Història, fins al punt de ser l'element crucial per a l'establiment de nous assentaments. En Palma, com en qualsevol altre lloc, ha estat, i és, un element estratègic en la vida de la Ciutat

Antics treballadors d’SMAYA Obres de construcció dels dipòsits de Son Tugores 1932 - 1934 Antiga recollida amb carros anys 60

La història i les històries d’EMAYA

 • Anys 902 -1229, època musulmana: L'aigua prové de les fonts de “Ayn al Amîr” (Font de la Vila), “Canet” (Font de’n Baster) i “Xilvar” (Font de Mestre Pere).
 • A partir de 1229, amb la conquesta cristiana de Medina Mayurca, es feudalitzen les aigües, passant així a ésser de propietat privada per concessió Reial.
 • El 1441 es constitueix el “Col·legi de l'Horta” per a controlar i administrar les aigües de la Font de la Vila que, en 1848, es constitueix com “Sindicat de Regs”.
 • L'holandès Paül Bouvy de Shorrenberg (1807-1867) realitza la primera proposta de canalització i, a més, és l'encarregat d'acabar la galeria subterrània de la Font de la Vila l'any 1854.
 • Una llei especial del 22 de novembre de 1912 permet a l'Ajuntament l'expropiació de la Font de la Vila per al proveïment urbà. En 1913, el Consistori acorda per unanimitat adquirir tots els drets i usos privats que afectaven a les aigües i a la sèquia de la Font de la Vila.
 • L'any 1925 comencen les obres de construcció d'una xarxa a pressió.
 • En 1932 l'Ajuntament engega l'execució de les obres del proveïment d'aigua a Palma en la finca de Son Tugores.
 • El 1944 comença en règim de “Servicio Municipalizado de Agua y Alcantarillado” (S.M.A.Y.A.) la distribució municipal de l'aigua.

Neix EMAYA

 • El 10 de gener de 1948, es va acordar el canvi de nom de l'empresa, pel de “Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado” (E.M.A.Y.A.)
 • A partir de l'any 1961 l'Empresa es denomina “Servicio Municipalizado de Agua y Alcantarillado” (S.M.A.Y.A.).
 • El 1969 el Consell de Ministres autoritza la construcció dels embassaments Gorg Blau i Cúber. Les primeres aigües arriben als dipòsits de Son Anglada a mitjan any 1971.
 • El 2 de març de 1970 s'inaugura l'edifici Central d'Oficines del carrer Joan Maragall.
 • El 17 de setembre de 1974 s'inaugura la captació i conducció d'aigües des de “s’Estremera”.
 • El 1982 es produeix la municipalització del Servei de Recollida i eliminació de residus sòlids urbans de Palma.
 • El 1992 s'inauguren les instal·lacions de l'Àrea de Medi ambient a Son Pacs.
 • El 27 de novembre de 1998, AENOR atorga a EMAYA, el certificat de registre d'empresa, amb el nombre ER-1023/98.
 • Durant l'any 1999 comença la instal·lació de la recollida pneumàtica de residus sòlids urbans en el nucli antic de Palma, acció englobada en “el Pla Mirall”.
 • Durant l'any 2002 comencen les obres d'ampliació de la depuradora núm. 1 de Sant Jordi.
subir