Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Pla d'acció social

PLA D'ACCIÓ SOCIAL

El nostre Pla d’Acció Social està fonamentat en la col·laboració amb les associacions sense ànim de lucre que treballen per donar acollida i pal·liar les necessitats bàsiques de les persones que per circumstàncies molt diverses es troben en situació de risc o d’exclusió social.

Intentam mantenir un contacte fluid amb diverses associacions que treballen directament amb col·lectius marginats i procuram ajudar-los a resoldre les situacions de necessitat més elemental.

Realitzam campanyes de sensibilització i informació de diversos projectes d’ajuda social amb la plantilla d’EMAYA i incentivam el voluntariat entre els nostres empleats i empleades.

subir