Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Contractes d’obres

Contractes d'obres en curs

Avís important

A partir del dia 23 d’abril de 2019 el Servei de Contractació d’EMAYA estarà ubicat a l’Edifici Central de Son Pacs (camí dels Reis, 400 - 07010 - Palma).

La informació relativa als procediments de contractació d’EMAYA es troba a disposició de totes les persones interessades al seu Perfil de Contractant, allotjat a la Plataforma de Contractes del Sector Públic, a la qual es pot accedir mitjançant el següent botó:


Plataforma de contractació del sector públic


La informació que roman en aquesta pàgina correspon a les licitacions anteriors al 9 de març de 2018.

Els dubtes o les consultes sobre els procediments de licitació d'EMAYA podeu dirigir-los a l'adreça electrònica licitacions@emaya.es o al telèfon 971 774 305.


  • 695_RXSP_0417 Projecte de renovació de xarxes d’aigua potable a la zona del puig de Sant Pere

Límit presentació ofertes: 29 de maig de 2017 a les 14:00 h
Mesa de contractació Sobre "B": 20 de juny de 2017 a les12:00h
Mesa de contractació Sobre "C": 31 d'agosto de 2017 12:00 h.
Data de publicació: 15 de maig de 2017 

Històric de contractes adjudicats

  • 731_OFCV_1217 OBRES D’INSTAL•LACIÓ FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA DE CAN VALERO PER AUTOCONSUM

Nom de l'adjudicatari: ALTERNA RECURSOS ENERGÈTICS, S.L.
Data d'adjudicació: 20 d'abril de 2018
Data de publicació: 24 d'abril de 2018

Informació formalització

  • 741_CRV_1217 OBRES DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ COBERTA PER A RENTADOR DE VEHICLES A SON PACS

Nom de l'adjudicatari: MELCHOR MASCARÓ, S.A.U.
Data d'adjudicació: 18 d'abril de 2018
Data de publicació:  24 d'abril de 2018

Informació formalització

  • 751_RPCD_0118 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES I LA POSADA EN MARXA DE LA "NOVA ESTACIÓ DE BOMBAMENT I DIPÒSIT DE LAMINACIÓ A L'EDAR PALMA II" I "COL·LECTOR INTERCEPTOR GENERAL DE GRAVETAT DES DEL CENTRE FINS A L'EDAR PALMA II".

Límit presentació ofertes: 09 de juliol de 2018 a les 14:00 h. 
Mesa de contractació Sobre "B": per determinar 
Mesa de contractació Sobre "C": per determinar 
Data de publicació: 12 d'abril de 2018

Plecs Esmenats

NOU LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 23 de juliol de 2018 a les 14:00 h. 

Visita a les instal·lacions

Annexos

Aclariments

Plànol de canonades existents a la EDAR

Canvi traçat carrer Barranquila. Aquest plànol modifica el plànol 3.3 full 5 de 29, perfil longitudinal (Pàgina 663 del document del col·lector, Annex I) 

Anunci de formalització de contracte

  • 720_RXA_1017 Obres del projecte de renovació de xarxes d'aigua potable i clavegueram als carrers Dante i Pere Llobera.

Nom de l'adjudicatari: PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS, SA
Data d'adjudicació: 08 de març de 2018
Data de publicació: 13 de març de 2018

Informació formalització

  • 727_STC_1117 Obres del projecte de substitució de tram d’aigües residuals a pressió en zona Son Oms

Nom de l'adjudicatari: VOPSA, VÍAS Y OBRAS PÚBLICAS SA
Data d'adjudicació: 27 de febrer de 2018
Data de publicació: 02 de març de 2018

Informació formalització

subir