Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Contractes d’obres

Contractes d'obres en curs

Avís important

A partir del dia 23 d’abril de 2019 el Servei de Contractació d’EMAYA estarà ubicat a l’Edifici Central de Son Pacs (camí dels Reis, 400 - 07010 - Palma).

La informació relativa als procediments de contractació d’EMAYA es troba a disposició de totes les persones interessades al seu Perfil de Contractant, allotjat a la Plataforma de Contractes del Sector Públic, a la qual es pot accedir mitjançant el següent botó:


Plataforma de contractació del sector públic


La informació que roman en aquesta pàgina correspon a les licitacions anteriors al 9 de març de 2018.

Els dubtes o les consultes sobre els procediments de licitació d'EMAYA podeu dirigir-los a l'adreça electrònica licitacions@emaya.es o al telèfon 971 774 305.

Instruccions i guies:


  • 695_RXSP_0417 Projecte de renovació de xarxes d’aigua potable a la zona del puig de Sant Pere

Límit presentació ofertes: 29 de maig de 2017 a les 14:00 h
Mesa de contractació Sobre "B": 20 de juny de 2017 a les12:00h
Mesa de contractació Sobre "C": 31 d'agosto de 2017 12:00 h.
Data de publicació: 15 de maig de 2017 

Històric de contractes adjudicats

  • 731_OFCV_1217 OBRES D’INSTAL•LACIÓ FOTOVOLTAICA CONNECTADA A XARXA DE CAN VALERO PER AUTOCONSUM

Nom de l'adjudicatari: ALTERNA RECURSOS ENERGÈTICS, S.L.
Data d'adjudicació: 20 d'abril de 2018
Data de publicació: 24 d'abril de 2018

Informació formalització

  • 741_CRV_1217 OBRES DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ COBERTA PER A RENTADOR DE VEHICLES A SON PACS

Nom de l'adjudicatari: MELCHOR MASCARÓ, S.A.U.
Data d'adjudicació: 18 d'abril de 2018
Data de publicació:  24 d'abril de 2018

Informació formalització

  • 751_RPCD_0118 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES I LA POSADA EN MARXA DE LA "NOVA ESTACIÓ DE BOMBAMENT I DIPÒSIT DE LAMINACIÓ A L'EDAR PALMA II" I "COL·LECTOR INTERCEPTOR GENERAL DE GRAVETAT DES DEL CENTRE FINS A L'EDAR PALMA II".

Límit presentació ofertes: 09 de juliol de 2018 a les 14:00 h. 
Mesa de contractació Sobre "B": per determinar 
Mesa de contractació Sobre "C": per determinar 
Data de publicació: 12 d'abril de 2018

Plecs Esmenats

NOU LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 23 de juliol de 2018 a les 14:00 h. 

Visita a les instal·lacions

Annexos

Aclariments

Plànol de canonades existents a la EDAR

Canvi traçat carrer Barranquila. Aquest plànol modifica el plànol 3.3 full 5 de 29, perfil longitudinal (Pàgina 663 del document del col·lector, Annex I) 

Anunci de formalització de contracte

  • 720_RXA_1017 Obres del projecte de renovació de xarxes d'aigua potable i clavegueram als carrers Dante i Pere Llobera.

Nom de l'adjudicatari: PAVIMENTOS Y HORMIGONES CARRERAS, SA
Data d'adjudicació: 08 de març de 2018
Data de publicació: 13 de març de 2018

Informació formalització

  • 727_STC_1117 Obres del projecte de substitució de tram d’aigües residuals a pressió en zona Son Oms

Nom de l'adjudicatari: VOPSA, VÍAS Y OBRAS PÚBLICAS SA
Data d'adjudicació: 27 de febrer de 2018
Data de publicació: 02 de març de 2018

Informació formalització

subir