Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Altres contractes

Altres contractes

Avís important

A partir del dia 23 d’abril de 2019 el Servei de Contractació d’EMAYA estarà ubicat a l’Edifici Central de Son Pacs (camí dels Reis, 400 - 07010 - Palma).

A conseqüència de la seva activitat, EMAYA té la necessitat de contractar empreses recuperadores i/o recicladores de les diferents fraccions procedents de la recollida selectiva realitzada al municipi de Palma.

Per tant, l'objectiu d'aquesta secció és promoure la concurrència d'ofertes per a l'adjudicació de les diferents fraccions i la selecció de l'oferta més avantatjosa.

Aquest tipus d’adjudicacions promogudes des d’EMAYA seran tramitades directament pels òrgans responsables de cada departament.

Malgrat que es tracten de contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’LCSP (art.11.4) i que no és obligatori per a la seva tramitació publicar anuncis a cap butlletí o diari oficial, ni tan sols al perfil del contractant de l'òrgan de contractació, ateses l’excepcionalitat i l’especificitat de les contractacions, EMAYA, amb la voluntat de reforçar els PRINCIPIS generals de llibertat d'accés, publicitat i transparència dels procediments, els anuncia a través d'aquest web. Complementàriament i depenent de la complexitat de la contractació, es podrà publicar l’anunci en un diari.

Els dubtes o les consultes sobre aquests procediments es poden dirigir a l'adreça electrònica licitacions@emaya.es o al telèfon 971 774 305


  • Servei de retirada de bústies de Recollida pneumàtica de residus

Descàrrega plec de prescripcions técniques

Limit de presentació ofertes: 26 de gener de 2022 a les 14:00 h. 

  • Plec de condicions per a la subasta del servei de retirada de xatarra i altres materials

Descàrrega plec de prescripcions técnicas

Limit de presentació ofertes 22 de novembre de 2021 a les 14:00 h.

Descàrrega plec de prescripcions técnicas

Limit de presentació ofertes 28 de setembre de 2020 a les 14:00 h.

  • Contractació de valorització de contenidors en desús de Son Reus

Descàrrega plec de prescripcions técniques

Límit presentació ofertes: 29 de juny de 2020 a les 14:00 h. 

  • Alienació de la fracció de paper-cartró procedent de la recollida selectiva de Palma

Descàrrega plec de prescripcions técnicas

Límite de presentación de ofertas: 27 de decembre de 2019 a las 14:00 h. 

 

  • Servei de retirada de ferralla i altres matèries.

Descàrrega plec de prescripcions técniques

Límit presentació ofertes: 26 de setembre de 2019 a les 14:00 h. 

 

  • Contratació de la valorització de contenidors en desús de Son Reus

Descàrrega plec de prescripcions técniques

Límit presentació ofertes:  01 de julio de 2019 a les 14:00 h. 

 

  • Subasta el material obsolet del magatzem de taller EMAYA

Descàrrega plec de condicions

Límit presentació ofertes: 16 de maig de 2019 a les 14:00 h.

  • Servei de retirada de ferralla i altres matèries

Descàrrega plec de prescripcions técniques

Límit presentació ofertes: 25 de febrer de 2019 a les 14:00 h.

subir