Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Altres contractes

Altres contractes

Avís important

A partir del dia 23 d’abril de 2019 el Servei de Contractació d’EMAYA estarà ubicat a l’Edifici Central de Son Pacs (camí dels Reis, 400 - 07010 - Palma).

A conseqüència de la seva activitat, EMAYA té la necessitat de contractar empreses recuperadores i/o recicladores de les diferents fraccions procedents de la recollida selectiva realitzada al municipi de Palma.

Per tant, l'objectiu d'aquesta secció és promoure la concurrència d'ofertes per a l'adjudicació de les diferents fraccions i la selecció de l'oferta més avantatjosa.

Aquest tipus d’adjudicacions promogudes des d’EMAYA seran tramitades directament pels òrgans responsables de cada departament.

Malgrat que es tracten de contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’LCSP (art.11.4) i que no és obligatori per a la seva tramitació publicar anuncis a cap butlletí o diari oficial, ni tan sols al perfil del contractant de l'òrgan de contractació, ateses l’excepcionalitat i l’especificitat de les contractacions, EMAYA, amb la voluntat de reforçar els PRINCIPIS generals de llibertat d'accés, publicitat i transparència dels procediments, els anuncia a través d'aquest web. Complementàriament i depenent de la complexitat de la contractació, es podrà publicar l’anunci en un diari.

Els dubtes o les consultes sobre aquests procediments es poden dirigir a l'adreça electrònica licitacions@emaya.es o al telèfon 971 774 305


  • Subhasta el material obsolet del magatzem de taller EMAYA

Descàrrega plec de condicions

Límit presentació ofertes: 16 de maig de 2019 a les 14:00 h.

  • Servei de retirada de ferralla i altres matèries

Descàrrega plec de prescripcions técniques

Límit presentació ofertes: 25 de febrer de 2019 a les 14:00 h. 

 

subir