Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

EMAYA 75 anys

EMAYA, 75 anys gestionant l’aigua

 

Enguany se celebren els 75 anys d’EMAYA i volem aprofitar el concurs Opticaigua per a animar la ciutadania a compartir imatges relacionades amb la feina que du a terme EMAYA a la ciutat com a gestora del cicle integral de l’aigua.

 

El tema del concurs Opticaigua 2018 és “EMAYA, 75 anys gestionant l’aigua”.

EMAYA i el cicle de l'aigua a Palma

 • EMAYA és responsable de gestionar el cicle integral de l’aigua a la ciutat de Palma: des de la captació; el tractament per a fer-la potable, la distribució a través de la xarxa de canonades i la depuració i la reutilització.
 • 1 CAPTACIÓ

  A EMAYA gestionam diferents fonts d'abastament per a cobrir les necessitats d'aigua de Palma. En un any subministram més de 30.000.000 m3 d’aigua, que provenen d'embassaments, fonts naturals i pous

 • 2 TRACTAMENT

  Després de captar l’aigua, la transportam fins a les plantes de potabilització, on, per mitjà de diferents tractaments, s’aconsegueix que sigui apta per al consum humà i que compleixi totes les garanties sanitàries.

 • 3 DISTRIBUCIÓ

  L’aigua potable es distribueix des dels dipòsits reguladors a totes les cases a través d’una xarxa de canonades: més de 1.000 km de conduccions que es monitoritzen les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any.

 • 4 SANEJAMENT I DEPURACIÓ

  Recollim l’aigua residual i la conduïm fins a les estacions depuradores a través de la xarxa de clavegueram. A les estacions depuradores d’EMAYA es depuren les aigües residuals; la depuració consisteix a eliminar la brutícia que ha anat acumulant l'aigua per tal d’evitar riscs ambientals i poder destinar-la a altres usos.

 • 5 REUTILITZACIÓ

  L'aigua depurada no es pot retornar a la xarxa de distribució perquè no és apta per a beure. La utilitzam per a d’altres activitats sense tanta exigència sanitària: regar parcs i jardins, netejar carrers, extingir incendis, etc.

Més informació

subir