Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

EMAYA 75 anys

EMAYA, 75 anys gestionant l’aigua

 

Enguany se celebren els 75 anys d’EMAYA i volem aprofitar el concurs Opticaigua per a animar la ciutadania a compartir imatges relacionades amb la feina que du a terme EMAYA a la ciutat com a gestora del cicle integral de l’aigua.

 

El tema del concurs Opticaigua 2018 és “EMAYA, 75 anys gestionant l’aigua”.

EMAYA i el cicle de l'aigua a Palma

 • EMAYA és responsable de gestionar el cicle integral de l’aigua a la ciutat de Palma: des de la captació; el tractament per a fer-la potable, la distribució a través de la xarxa de canonades i la depuració i la reutilització.
 • 1 CAPTACIÓ

  A EMAYA gestionam diferents fonts d'abastament per a cobrir les necessitats d'aigua de Palma. En un any subministram més de 30.000.000 m3 d’aigua, que provenen d'embassaments, fonts naturals i pous

 • 2 TRACTAMENT

  Després de captar l’aigua, la transportam fins a les plantes de potabilització, on, per mitjà de diferents tractaments, s’aconsegueix que sigui apta per al consum humà i que compleixi totes les garanties sanitàries.

 • 3 DISTRIBUCIÓ

  L’aigua potable es distribueix des dels dipòsits reguladors a totes les cases a través d’una xarxa de canonades: més de 1.000 km de conduccions que es monitoritzen les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any.

 • 4 SANEJAMENT I DEPURACIÓ

  Recollim l’aigua residual i la conduïm fins a les estacions depuradores a través de la xarxa de clavegueram. A les estacions depuradores d’EMAYA es depuren les aigües residuals; la depuració consisteix a eliminar la brutícia que ha anat acumulant l'aigua per tal d’evitar riscs ambientals i poder destinar-la a altres usos.

 • 5 REUTILITZACIÓ

  L'aigua depurada no es pot retornar a la xarxa de distribució perquè no és apta per a beure. La utilitzam per a d’altres activitats sense tanta exigència sanitària: regar parcs i jardins, netejar carrers, extingir incendis, etc.

Més informació

subir