Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Planificació i Innovació

Planificació i Innovació

EMAYA impulsa nous projectes per a innovar en matèria de gestió de residus, captació d’aigua, sanejament, consum d’energia, etc., perquè l’empresa proporcioni a la ciutadania uns serveis cada vegada millors i per a fer un ús sostenible dels recursos i reduir els impactes ambientals.

També es redacten, en tots els àmbits de l’empresa, plans directors del Cicle de l’Aigua, Energia, Mobilitat i Medi Ambient, per a la planificació de les futures inversions a llarg termini.

 

subir