Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Comercialització

Comercialització

Amb l'objectiu d'impulsar la sobirania energètica municipal de l'Ajuntament de Palma i els seus ens i el foment de les energies renovables, EMAYA s'ha constituït com a comercialitzadora energètica municipal, amb certificat de garantia d'origen renovable de l'electricitat que gestiona. Tots els punts de consum elèctric i de gas de EMAYA es gestionen ja a través de la nostra pròpia comercialitzadora i està prevista la integració progressiva dels diferents punts de consum de l'Ajuntament de Palma i dels seus ens dependents, garantint un consum d'energia 100% renovable.

Fases i clients de la comercialitzadora

Finalitzada

Subministrament energètic d'EMAYA com a consumidor directe (gas i electricitat)

En procés

Integració de consums energètics municipals de l'Ajuntament i els organismes municipals (es completarà durant 2023).

A futur

Comercialització energètica a tercers/ ciutadania. Colectius vulnerables.

EMAYA comercialitza únicament energia d'origen
100 % renovable, certificada per la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència (CNMC).

Distribució del consum municipal d'energia

Energia subministrada per EMAYA

ORGANISME / ENTITAT MUNICIPAL EMAYA ENERGIA PUNTS DE SUBMINISTRAMENT CONSUM ANUAL
EMAYA Electricitat 115 43.941 MWh
Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (PMEI) Electricitat 12 350 MWh
Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMHRIBA) Electricitat 43 31 MWh
Institut Municipal de l’Esport (IME) Electricitat 37 6.329 MWh
Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) Electricitat 19 2.266 MWh
Empresa Municipal de Transports (EMT) Electricitat 3 1.266 MWh
Empresa Funerària Municipal (EFM) Electricitat 9 1.328 MWh
EMAYA Gas 2 17.101 MWh
Empresa Funerària Municipal (EFM) Gas 2 2.760 MWh
Empresa Municipal de Transports (EMT) Gas 1 48.000 MWh
    243 123.372 MWh
Resta d'organismes i entitats municipals Electricitat 797 32.522 MWh
Resta d'organismes i entitats municipals Gas 70 3.808 MWh
    1.110 159.702 MWh
subir