Caricanto
Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Comercialització

Comercialització

Amb l’objectiu d’impulsar la sobirania energètica municipal de l’Ajuntament de Palma i el seu sector públic, i fomentar les energies renovables, EMAYA està constituïda com a comercialitzadora energètica amb certificació d’energia provinent de fonts renovables per el subministrament d’electricitat.

El 93% del consum energètic municipal, electricitat i gas, es gestionen a través de la comercialitzadora pròpia d’EMAYA, amb la previsió de la propera incorporació a la gestió del 7% restant.

Quina energia comercialitzam?


Electricitat

Proveïm d’energia elèctrica 100% renovable a tots els punts de consum públics municipals amb un volum anual estimat de 100 GWh.

El consum elèctric públic municipal de la ciutat de Palma es divideix de la següent manera:


Gas

Proveïm de gas natural al 85% del tots els punts de consum públics municipals amb un volum estimat de 80 GWh, essent el consumidor amb més demanda l’Empresa Municipal de Transports (EMT).

El consum de gas natural públic municipal de la ciutat de Palma es divideix de la següent manera:

Fases i clients de la comercialitzadora

Finalitzada

Subministrament energètic d'EMAYA com a consumidor directe (gas i electricitat)

En procés

Integració de consums energètics municipals de l'Ajuntament i els organismes municipals (EMAYA ja subministra el 93,1% dels consums municipals).

A futur

Comercialització energètica a tercers/ ciutadania. Colectius vulnerables.

EMAYA comercialitza únicament energia d'origen
100 % renovable, certificada per la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència (CNMC).

Energia subministrada per EMAYA

ORGANISME / ENTITAT MUNICIPAL EMAYA ENERGIA PUNTS DE SUBMINISTRAMENT CONSUM ANUAL
Ajuntament de Palma Electricitat 776 32.076 MWh
EMAYA Electricitat 115 43.941 MWh
Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (PMEI) Electricitat 12 350 MWh
Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMHRIBA) Electricitat 43 31 MWh
Institut Municipal de l’Esport (IME) Electricitat 37 6.329 MWh
Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) Electricitat 19 2.266 MWh
Empresa Municipal de Transports (EMT) Electricitat 3 1.266 MWh
Empresa Funerària Municipal (EFM) Electricitat 9 1.328 MWh
Mercapalma Electricitat 5 2012 MWh
EMAYA Gas 2 17.101 MWh
Empresa Funerària Municipal (EFM) Gas 2 2.760 MWh
Empresa Municipal de Transports (EMT) Gas 1 48.000 MWh
    1.024 155.660 MWh
Resta d'organismes i entitats municipals Electricitat 2 235 MWh
Resta d'organismes i entitats municipals Gas 70 11.303 MWh
    1.096 167.198 MWh
subir