Caricanto
Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Comercialització

Comercialització

Amb l'objectiu d'impulsar la sobirania energètica municipal de l'Ajuntament de Palma i els seus ens i el foment de les energies renovables, EMAYA s'ha constituït com a comercialitzadora energètica municipal, amb certificat de garantia d'origen renovable. Tots els punts de consum elèctric i de gas de EMAYA es gestionen ja a través de la nostra pròpia comercialitzadora i està prevista la integració progressiva dels diferents punts de consum de l'Ajuntament de Palma i dels seus ens dependents, garantint un consum d'energia 100% renovable.

Quina energia comercialitzam?


Electricitat

El nostre objectiu és proveir d'energia elèctrica tots els consums públics municipals, la qual cosa suposa un volum total anual d'aproximadament 100.000 MWh.

El consum elèctric estimat municipal de la ciutat de Palma es divideix de la següent manera:


Gas

Ja s'han incorporat els consums de gas natural propis d'EMAYA a la gestió de la comercialitzadora i del consumidor més important que és l'Empresa Municipal de Transport (EMT), que representa gairebé el 70% del consum. Està previst subministrar a l'Ajuntament i resta d'organismes municipals.

El consum de gas anual estimat és el següent:

Fases i clients de la comercialitzadora

Finalitzada

Subministrament energètic d'EMAYA com a consumidor directe (gas i electricitat)

En procés

Integració de consums energètics municipals de l'Ajuntament i els organismes municipals (es completarà durant 2023).

A futur

Comercialització energètica a tercers/ ciutadania. Colectius vulnerables.

EMAYA comercialitza únicament energia d'origen
100 % renovable, certificada per la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència (CNMC).

Energia subministrada per EMAYA

ORGANISME / ENTITAT MUNICIPAL EMAYA ENERGIA PUNTS DE SUBMINISTRAMENT CONSUM ANUAL
EMAYA Electricitat 115 43.941 MWh
Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (PMEI) Electricitat 12 350 MWh
Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMHRIBA) Electricitat 43 31 MWh
Institut Municipal de l’Esport (IME) Electricitat 37 6.329 MWh
Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) Electricitat 19 2.266 MWh
Empresa Municipal de Transports (EMT) Electricitat 3 1.266 MWh
Empresa Funerària Municipal (EFM) Electricitat 9 1.328 MWh
EMAYA Gas 2 17.101 MWh
Empresa Funerària Municipal (EFM) Gas 2 2.760 MWh
Empresa Municipal de Transports (EMT) Gas 1 48.000 MWh
    243 123.372 MWh
Resta d'organismes i entitats municipals Electricitat 797 32.522 MWh
Resta d'organismes i entitats municipals Gas 70 3.808 MWh
    1.110 159.702 MWh
subir