Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Bonificació per ingressos baixos

Gestions del servei d'aigua

Atenció a la ciutadania

Bonificació per ingressos baixos

Poden sol·licitar la bonificació per ingressos baixos els habitatges en què els ingressos bruts anuals no excedeixin de 19.845 € (salari mínim interprofessional multiplicat pel coeficient 1,25). En cas que hi hagi més d'una font d'ingressos en la unitat familiar, es computarà l'import més elevat íntegrament i els de la resta de fonts en un 50 % del seu import.

Exemple
Si en una família hi ha dues persones amb ingressos bruts anuals de 8000 i 4000 euros respectivament, el càlcul seria:

L'import més elevat íntegre: 8.000 €

50 % de la segona font d'ingressos: 2.000 €

Total: 10.000 €

Els habitatges que compleixin aquestes condicions tendran una bonificació del 100% a les quotes fixes dels serveis d'aigua i de clavegueram i a les quotes variables fins a 20 m3 de consum. També es bonifica el 80 % de les quotes fixes del servei d'RSU i el 75 % del cànon de sanejament.

Una vegada concedida la bonificació, s'aplicarà durant el període d'un any.

[+] Més informació sobre les tarifes d'EMAYA

Per a gestionar la bonificació de tarifa, necessitaràs: 

  • Identificar el contracte mitjançant DNI o número de compte contracte (el trobaràs a qualsevol factura).

I hauràs d'aportar la següent documentació: 

  • DNI de la persona titular del contracte.
  • Volant domiciliari d'empadronament emès per l'Ajuntament de Palma (no són vàlids els certificats de residència, ni d'alta o canvi de domicili). El pots sol·licitar a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament.
  • Declaració de la renda (totes les pàgines) de la persona sol·licitant i de totes les que conviuen amb ella. Si alguna de les persones no està obligada a presentar la declaració de renda, Certificat d’Imputacions de l’IRPF (document expedit per l’Agència Tributària / Departament de Renda).
  • Document de sol·licitud de bonificació de tarifa, emplenat i firmat.

On pots fer aquest tràmit?

* Si la persona que sol·licita el tràmit no és la titular del contracte, haurà de presentar una fotocòpia del seu DNI i una autorització signada.

Encara no tens accés a l'oficina virtual? Registra-t'hi

subir