Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

Bonificació per ingressos baixos

Gestions del servei d'aigua

Atenció a la ciutadania

Bonificació per ingressos baixos

Poden sol·licitar la bonificació per ingressos baixos els habitatges en què els ingressos anuals no excedeixin de 15.750 €. En cas que hi hagi més d'una font d'ingressos en la unitat familiar, es computarà l'import més elevat íntegrament i els de la resta de fonts en un 50 % del seu import.

Exemple
Si en una família hi ha dues persones amb ingressos anuals de 8000 i 4000 euros respectivament, el càlcul seria:

L'import més elevat íntegre: 8.000 €

50 % de la segona font d'ingressos: 2.000 €

Total: 10.000 €

Els habitatges que compleixin aquestes condicions tendran una bonificació del 100% a les quotes fixes dels serveis d'aigua i de clavegueram i a les quotes variables fins a 20 m3 de consum. També es bonifica el 80 % de les quotes fixes del servei d'RSU i el 75 % del cànon de sanejament. 

[+] Més informació sobre les tarifes d'EMAYA

Per a gestionar la bonificació de tarifa, necessitaràs: 

  • Identificar el contracte mitjançant DNI o número de compte contracte (el trobaràs a qualsevol factura).

I hauràs d'aportar la següent documentació: 

  • DNI de la persona titular del contracte.
  • Volant d'Empadronament emès per l'Ajuntament de Palma.
  • Model 100 de l’Agència Tributària (Declaració de la renda) de la persona sol·licitant i de totes les que conviuen amb ella. Si alguna de les persones no està obligada a presentar la declaració de renda, Certificat d’Imputacions de l’IRPF (document expedit per l’Agència Tributària / Departament de Renda).
  • Document de sol·licitud de bonificació de tarifa, emplenat i firmat.

On pots fer aquest tràmit?

  • A l'Oficina virtual.
  • A les oficines d'EMAYA (c/ Joan Maragall, 3 – de 8.30 a 14.00 h).

* Si la persona que sol·licita el tràmit no és la titular del contracte, haurà de presentar una fotocòpia del seu DNI i una autorització signada.

Encara no tens accés a l'oficina virtual? Registra-t'hi

subir