Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Baixa del contracte

Gestions del servei d'aigua

Atenció a la ciutadania

Baixa del contracte

Important: Donar de baixa el contracte implica que es retirarà el comptador i, per tant, deixarà d'haver subministrament d'aigua a l'habitatge. En cas que posteriorment es vulgui tornar a tenir aigua potable, s'hauria de sol·licitar un alta i abonar la quota corresponent. A més, si es tracta d'un comptador únic a la finca, es retirarà l'escomesa sis mesos després de la baixa de contracte.

Si vols canviar el contracte de nom i no vols cessar el subministrament, sol·licita un canvi de titular.

Per donar de baixa un contracte de subministrament (amb retirada de comptador) d'aigua necessitaràs:

  • Número de compte contracte que vols donar de baixa (el trobaràs a qualsevol factura).
  • Estar al corrent de pagament de les factures. 

A més, ens hauràs d'aportar la següent documentació: 

 

Persones físiques (particulars):

Entitats jurídiques (empreses):

  • Document acreditatiu de ser l’administrador/ra o apoderat/ada (escriptura de constitució de la societat, escriptura del nomenament, poder notarial o certi cat o nota del registre mercantil)
  • DNI del sol·licitant
  • CIF de l'entitat
  • Document de sol·licitud de baixa del contracte emplenat i signat.

On pots fer aquest tràmit?

* Si la persona que sol·licita el tràmit no és la titular del contracte, haurà de presentar una fotocòpia del seu DNI i una autorització signada.

Encara no tens accés a l'oficina virtual? Registra-t'hi

subir