Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Durant 2018 EMAYA retirà més de 1.500 tones de residus d’obra i voluminosos a solars i vies públiques

18 Mar 2019

Durant 2018 EMAYA retirà més de 1.500 tones de residus d’obra i voluminosos a solars i vies públiques

Aquestes neteges es realitzen en el marc de la col·laboració amb MAC INSULAR i TIRME

Durant 2018 EMAYA va netejar els abocaments de residus acumulats a 10 solars municipals i 2 privats, retirant unes 900 tones runa i altres materials. El cost total d’aquestes actuacions va ser de 64.329 €, entre costos operatius de la neteja i transport i de tractament dels residus retirats. A més d’aquests materials recollits a solars, s’han retirat també 643 tones d’enderrocs i residus voluminosos de diversos punts de la via pública i els camins.

 

Aquestes actuacions es realitzen en el marc de les accions de neteja de solars i vies públiques que realitza EMAYA seguint indicacions municipals, i que compta amb la col·laboració de TIRME i MAC Insular. Precisament és a les plantes d’aquestes empreses on es destinen els residus recollits.

 

La neteja més destacada de 2018 és la que es va realitzar a final d’any al solar municipal de sa Teulera; només en aquest punt es varen retirar 463 tones de residus, especialment restes de runa i altres residus de construcció, així com residus voluminosos. A més de la neteja dels materials abocats il·legalment al solar, es va netejar també voltants, on hi ha un torrent i es realitzà una restauració del terreny. Es tractava d’un gran abocament històric, on s’acumulaven residus des de feia dècades. La seva neteja ha estat la darrera “gran actuació” de neteja a un solar municipal que ha permès finalitzar la retirada de residus dels abocaments “històrics” situats a solars municipals.

 

A més d’aquesta actuació a sa Teulera s’han netejat 9 solars municipals més situats als carrers Setze de Juliol, Quatre de Novembre, passatge de la Indioteria, passatge de Son Juny, camí de Son Binissalom, camí de Son Rapinya, carrer de Maria Ferret, carrer Sor Catalina Maura i carrer Gremi Porgadors.

 

Així mateix, es va realitzar una neteja subsidiària de dos solars privats als carrers Canonge Antonio Sancho i al carrer Pou i Murillo; el cost d’aquestes neteges (6.947€ i 1.356€ respectivament) es factura als seus propietaris. Les neteges a solars privats es realitzen després de les corresponents denúncies i obertura d’expedients, com a resultat d’un ordre judicial una vegada els propietaris no han realitzat la neteja per mitjans propis.

 

A més a més, EMAYA realitza una tasca continuada de retirada d’abocaments de runa i residus voluminosos de la via pública. Entre gener i desembre de 2018 es retiraren 643 tones de residus de desenes de petits abocaments a carrers i camins. El 2016, al llarg de tot l’any, aquesta quantitat havia arribat a les 1.500 tones i el 2017 varen ser unes 1.000. La disminució de les tones recollides és una bona notícia i un símptoma que l’important increment de l’ús del parc verd per a dur residus de construcció ha suposat una disminució molt destacada i progressiva de les quantitats de residus deixats al carrer.

 

D’acord amb el conveni signat el desembre de 2013 entre EMAYA, TIRME i MAC INSULAR, els residus recollits en aquests punts es traslladen a les instal·lacions de MAC INSULAR per al seu triatge i tractament adequat.

 

Totes aquestes entitats recorden que l’abocament de residus de construcció és una infracció greu que es sanciona amb multes entre 750€ i 1.500 €, i superiors si els residus abocats són qualificats com a perillosos (amiant, pintures, etc). Les empreses han d’entregar els residus de construcció a la planta de MAC INSULAR i els particulars poden dur els residus voluminosos i restes de petites obres domèstiques als parcs verds, gratuïts i oberts cada dia de 8 a 20h.

Tornar
subir