Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

EMAYA renovarà quasi 3 km de xarxa d’aigua potable al barri de l’Amanecer

08 Feb 2019

EMAYA renovarà quasi 3 km de xarxa d’aigua potable al barri de l’Amanecer

Les obres comencen el proper dilluns dia 11, tenen una durada prevista de 9 mesos i un pressupost de 421.420 €

El proper dilluns dia 11 de febrer EMAYA comença les obres del projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable a la zona de l’Amanecer. La durada de les obres serà de 9 mesos i varen ser adjudicades a l’empresa Melchor Mascaró per un import de 421.420,15 €. Aquesta intervenció suposarà la renovació de gairebé 3 km de conduccions de la xarxa d’aigua potable.

 

El projecte permetrà renovar els tubs de fibrociment instal·lats l’any 1973, quan es va dotar aquest barri de xarxa d’aigua corrent. Actualment aquesta conducció està obsoleta i molt deteriorada, fet que ocasiona interrupcions freqüents en el subministrament a causa de les avaries que es produeixen a la xarxa.

 

Aquestes obres formen part de les actuacions que EMAYA du a terme per garantir la millora continua del servei d’abastiment d’aigua.

 

A partir de dilluns i durant els propers 9 mesos es renovaran 2.421 m de conduccions de fibrociment, que seran substituïdes per tubs de polietilè de 125 mm i 52 mm de diàmetre per a les connexions domiciliàries. També s’ampliarà el diàmetre d’un tram d’una de les conduccions principals de subministrament de la ciutat (situat al carrer San Francisco de Sales), que serà substituït per una canonada de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre.

 

Aquests són els carrers a on s’executaran les obres i els metre de conducció a renovar:

Carrer

Xarxa d’aigua potable

ml ᴓ PE125

Xarxa d’aigua potable

ml ᴓ FD400

 

San Francisco de Sales

760

445

 

Alfons el Magnànim

480

 

 

Llorenç Moyà

170

 

 

J.R. de Son Fortesa

50

 

 

Josep Pla

100

 

 

Pere Càffaro

378

 

 

Guillem Reynés Font

483

 

 

TOTAL

2.421

445

2.866 m

 

 

Mesures de reducció de les molèsties i impactes de l’obra

 

Conscients de que les obres provoquen molèsties a les persones, als comerciants, dificulten la seva mobilitat i produeixen diferents impactes mediambientals s’han previst mesures per tal de minimitzar aquests impactes:

 

  • Es realitza la comunicació prèvia als veïns de l’entorn amb un avís al portal, una setmana abans de l’inici de les obres a la seva zona.
  • Reunió informativa amb el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.
  • Per tal de minimitzar les molèsties dels renous, l’horari de treball amb maquinària serà de 9h a 18h.
  • S’utilitzarà maquinària adequada per reduir l’emissió de pols i es netejarà a diari l’àmbit d’obra.
  • Es realitzaran actuacions per garantir el pas i adequació dels itineraris de vianants i desviaments provisionals de vehicles, de forma coordinada amb l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament i la Policia Local, per reduir les possibles molèsties i garantir la seguretat.
  • Igualment es coordinaran les obres amb el Servei de Parcs i Jardins i es prendran les mesures oportunes a fi de preservar l’arbrat, la vegetació i la qualitat ambiental en general.
  • Tot el personal de l’obra rep formació sobre la gestió ambiental.
Tornar
subir