Amb motiu de l'entrada en vigor del nou Reglament general de protecció de dades, hem adaptat la nostra política de privacitat als requeriments del nou Reglament. Volem ser transparents sobre quines dades recopilam, com les utilitzam i els drets que teniu per a controlar les vostres dades, per la qual cosa us demanam que llegiu atentament la Política de Privacitat i la política de cookies
D'acord | Més informació

El Consell d’Administració d’EMAYA aprova l’acomiadament disciplinari de 3 treballadors per la falsificació de títols

21 Nov 2018

El Consell d’Administració d’EMAYA aprova l’acomiadament disciplinari de 3 treballadors per la falsificació de títols

Un quart treballador implicat ha finalitzat el seu contracte i no serà renovat. Després de revisar desenes de casos de 10 processos més de contractació, s’han detectat dues falsificacions més de titulacions

Neus Truyol, presidenta d’EMAYA, ha informat avui, després de la sessió ordinària del Consell d’Administració de l’empresa pública, de l’aprovació de l’acomiadament disciplinari de 3 treballadors per falsificacions de documents acreditatius de titulacions acadèmiques i de català. Així mateix, un 4t treballador expedientat ha finalitzat el seu contracte, no ha estat renovat ni podrà tornar a fer feina a EMAYA.

Tal i com es va informar la setmana passada, un dels casos fa referència a la documentació aportada per un aspirant a la borsa de treball per a la contractació temporal d’oficials de segona d’electricista. El Departament de Recursos Humans, davant les sospites aixecades per un document de titulació de formació professional de grau superior, va sol·licitar verificació a la Conselleria d’Educació, que va comprovar que no existia tal títol. Es va requerir a l’interessat que presentés el títol original o certificació d’estudis. En no poder demostrar la veracitat del títol i després de demanar informe al comitè d’empresa, es va tancar l’expedient disciplinari per falta molt greu, amb proposta d’acomiadament, que ha estat formalitzada avui amb l’aprovació del Consell d’Administració.

Els altres casos fanreferència a titulacions de català presentades per participants al concurs oposició de peons especialistes de xarxes. El Departament de Recursos Humans va sol·licitar a la direcció general de Política Lingüística la comprovació de la veracitat de totes les titulacions presentades en aquest procés selectiu després de la sospita d’una falsificació sorgida en el marc del tribunal. La DG de Política Lingüística va comunicar a EMAYA que 6 dels títols de català presentats eren falsos. D’aquests 6, 3 corresponien a treballadors temporals actualment en actiu a l’empresa i 3 a aspirants.

Les 6 persones varen ser automàticament excloses del procés i es va obrir expedient disciplinari als 3 treballadors, per tractar-se d’una falta molt greu. Després de comunicar-ho als treballadors, als seus representants sindicals i al comitè d’empresa, s’ha tancat l’expedient perquè s’ha confirmat la falsedat dels títols, en alguns casos fins i tot reconeguda pels propis treballadors. Per aquest motiu s’ha fet la proposta d’acomiadament per a dos d’aquests treballadors, que ha estat formalitzada avui amb l’aprovació del Consell d’Administració. L’altre treballador ha finalitzat el contracte aquests dies i no es renovarà ni es permetrà que torni a fer feina a l’empresa.

A més d’aquest procediment laboral intern, tal i com es va comunicar, aquests fets es varen denunciar també a la Fiscalia de les Illes Balears el passat 13 de novembre, perquè els fets podrien ser constitutius d’infraccions tipificades com a delictes al codi penal vigent, per estafa i falsificació de document oficial. Igualment s’ha passat tota la informació a la Guàrdia Civil que també investiga els fets.

 

Dues noves falsificacions i una altra persona presumptament implicada

Donada la gravetat dels fets, des del Departament de Recursos Humans ja fa dies que es va procedir a revisar altres procediments de contractació. Dels 60 processos realitzats els darrers 3 anys ja s’han revisat les titulacions de català presentades en 10 processos. S’han trobat dues noves falsificacions.

Una d’elles és un document fals de titulació de català nivell A2 presentada per un treballador d’EMAYA que es presentava a una borsa de peons especialistes d’aigua el juny de 2016, a la qual es presentaren altres 134 persones. S’ha obert un expedient disciplinari a aquest treballador, que si no pot desmentir la falsedat del seu títol confirmada per la DG de Política Lingüística, també es conclourà amb proposta d’acomiadament.

L’altra cas fa referència també a un títol de nivell A2 de català, confirmat com a fals per la DG de Política Lingüística, que correspon a un aspirant a formar part de la borsa de treball d’oficial de taller, de setembre de 2017. Aquesta persona no ha entrat en cap moment a fer feina a EMAYA, per tant no s’obri expedient, però s’ha informat del cas, i de l’anterior, a la fiscalia i a la Guàrdia Civil.

Per altra banda, s’ha obert un expedient disciplinari per falta molt greu a un treballador per presumpta implicació en els fets. Es tracta d’un representant sindical i encara no ha finalitzat el termini perquè presenti les seves al·legacions, que en el seu cas seran estudiades.

En un termini d’un mes s’hauran fet les comprovacions de totes les titulacions de català presentades per més de 5.000 persones en uns 60 processos de contractació, gràcies a l’agilitat de la col·laboració amb la DG de Política Lingüística. La comprovació d’altres titulacions també es realitzarà, però implica més temps i més organismes implicats per comprovar titulacions molt diverses.

 

Accés a EMAYA amb garanties de processos justos i nets

Tal i com ha manifestat la presidenta Neus Truyol, “aquesta és una situació dolorosa, ens trobam davant una situació lamentable, però també voldríem transformar aquest problema en una oportunitat per deixar clar que no es podran repetir fets com aquest. L’actuació de la direcció d’EMAYA i el Departament de Recursos Humans han posat en evidència que el mecanismes de control han funcionat i que s’ha actuat amb diligència, contundència i agilitat una vegada s’han detectat els casos. S’ha procedit de forma rigorosa siguin quines siguin les persones implicades”.

“Des de l’inici d’aquesta legislatura un dels objectius de la gestió de l’empresa va ser en tot moment que l’accés a fer feina a EMAYA es fes d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i que tots els processos fossin transparents i objectius. Quan s’ha detectat una irregularitat s’ha actuat amb celeritat i les mesures adoptades, l’acomiadament dels treballadors, han estat de màxima contundència. Així mateix, s’ha procedit, d’acord amb els mecanismes establerts per la legislació i els convenis laborals, garantint els drets dels treballadors i s’ha informat amb transparència de tot el procediment, posant en mans de la justícia tota la documentació i informació perquè es puguin aclarir els fets”.

 

Tornar
subir