+ A - A

El cicle de l'aigua a la natura i a la ciutat

 

Aquesta activitat té com a principal objectiu donar a conèixer a nins i nines les tasques que desenvolupa EMAYA com a gestora del cicle integral de l’aigua a la ciutat: des de la captació als embassaments, fonts i pous, el seu tractament per a fer-la potable, la distribució a través de la xarxa de canonades, així com la depuració i reutilització de l’aigua.

Es realitza una explicació dinàmica amb suport audiovisual de totes les fases del cicle urbà de l’aigua i es donen recomanacions per a l’estalvi d’aigua.

La sessió es completa amb la proposta d'una activitat participativa on els nins i nines donen el seu punt de vista sobre l’estalvi d’aigua.

Nivells educatius als quals s'adreça: segon i tercer cicle de primària.

Nombre màxim d'alumnes per sessió: 30

 

Per a més informació sobre aquesta activitat podeu visitar el web www.palmaeduca.cat o contactar amb la Secció de Comunicació d'EMAYA (tel. 971 77 43 09 / comunicacio@emaya.es).