+ A - A

El Camió del Reciclatge

El Camió del Reciclatge es desplaça als centres educatius per tal de recollir residus especials que els nins i nines poden dur de casa seva. En concret, les fraccions que recull el camió són: bombetes i fluorescents, roba i sabates, juguetes, piles, petits electrodomèstiques, càpsules de cafè, envasos de tinta, oli vegetal en botelles tancades, paper i cartó i envasos lleugers. Un monitor acompanya el camió i fa una breu explicació per grup sobre el cicle que seguirà cada residu i la importància del reciclatge d'aquests residus especials.

És important que hi hagi una tasca prèvia del centre, que haurà d'informar a les famílies de la visita del camió amb el suficient temps d'antelació perquè puguin anar guardant els residus especials que generin a casa a fi de poder deixar-los al camió de la visita.

Podeu reservar tantes visites del Camió com necessiteu al llarg del curs. El més habitual és que tot el centre participi en l'activitat, però també es pot organitzar per cursos o cicles.

El Camió de Reciclatge està disponible per als centres escolars els dimecres.

Un cop feta la sol·licitud de reserva ens posarem amb contacte amb el centre per a concretar l'hora de la visita. L’activitat es farà dins del centre educatiu sempre que sigui possible i només es podrà fer a la via pública si es pot garantir la seguretat dels alumnes.

El dia de l’activitat donarem a cada alumne que hi participi una guia de reciclatge d’EMAYA i informació sobre la recollida de residus especials que fa el Camió del Reciclatge a les barriades de Palma. També us farem arribar uns fullets per informar a les famílies.

Per a més informació sobre aquesta activitat podeu visitar el web www.palmaeduca.cat o contactar amb la Secció de Comunicació d'EMAYA (tel. 971 77 43 09 / comunicacio@emaya.es).