Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Recollida porta a porta

Recollida porta a porta de residus comercials al centre històric

 

EMAYA realitza un servei de recollida porta a porta dels residus generats a bars, restaurants, hotels, centres educatius, etc. als barris del centre històric de Monti-sion, la Calatrava, el Sindicat, la Seu, Cort, la Llotja-el Born, el Puig de Sant Pere, Sant Jaume i Sant Nicolau.

Aquest servei no té un cost afegit per als establiments.

 

Per què ho feim?                                                      

  • Per la necessitat de complementar el servei de recollida selectiva mòbil (RSM) del centre històric.

  • Per a facilitar als establiments la gestió dels seus residus.

  • Per a augmentar el percentatge de recuperació de materials. Si col·laboram amb la recollida porta a porta permetrem que els residus es converteixin en recursos.

  • Per a introduir la recollida de la fracció orgànica a grans productors com restaurants i hotels, i aconseguir així una ciutat més sostenible.

 

A qui es recull?

Aquest servei és obligatori per als següents establiments: bars, cafeteries, restaurants, hotels, hostals, comerços, centres educatius i anàlegs als anteriors, ubicats a la zona indicada al plànol disponible a aquesta pàgina web, quan generin quantitats importants de residus no assimilables a domèstics.

 

Què són i quines quantitats es consideren residus comercials?

Es considerarà que un establiment genera residus comercials quan la suma de les diferents fraccions superi els 500 litres/dia o els 120 litres per a una única fracció.

Els establiments adherits s’hauran d’acollir al calendari establert per a la recollida comercial porta a porta, llevat de les fraccions en què generin una quantitat assimilable a domèstics (menys de 120 litres).

Per als residus assimilables a domèstics es podrà utilitzar el servei ordinari de recollida selectiva mòbil o els contenidors a via pública.

 

Calendari i horari

El servei de recollida de residus porta a porta al centre històric de Palma es fa en fos torns horaris:

  • Horabaixa: a partir de les 16 h (envasos, vidre i orgànica només menjadors escolars o socials i establiments sense servei de vespre).
  • Nit: a partir de les 23.30 h (rebuig, orgànica i cartó comercial). 

El servei de recollida porta a porta de matèria orgànica en el torn d’horabaixa es fa només a escoles, menjadors socials o establiments amb cuina que serveixen menjar únicament en el torn d’horabaixa. Els interessats ho han de sol·licitar a EMAYA i posteriorment se'ls confirmarà l'acceptació.

Els dies festius únicament es prestarà servei per a les fraccions rebuig i orgànica en torn de nit. Els dies 25 de desembre i 1r de gener no hi haurà servei.

Podeu consultar i descarregar el calendari de la recollida porta a porta i de la Recollida Selectiva Mòbil. Us recomanam tenir-lo en un lloc visible del vostre establiment.

Hi ha també un calendari específic per a la zona de la Llotja (aquí no es farà la recollida porta a porta del rebuig).

 

Com s'ha de fer?

L'establiment ha d'adquirir els contenidors necessaris, segons la quantitat de residus que generi i les fraccions. Aquests contenidors han de complir les normatives UNE-EN 840-1:2013, UNE-EN 840- 2:2013, UNE-EN 840-3:2013.

Els contenidors s'hauran de col·locar a la porta de l'establiment, sense molestar o destorbar el pas de vianants i/o vehicles.

Una vegada buidats els contenidors s’han d’introduir a l'establiment i no poden quedar de forma permanent a la via pública. Si l'establiment ha tancat, s'hauran d’introduir abans de les 9 h de l'endemà o coincidint amb el seu horari d'obertura.

Els contenidors hauran d'indicar el nom de l'establiment segons el model d'adhesiu facilitat per EMAYA.

Els contenidors de menys de 360 litres hauran de dur bossa excepte per a les fraccions de vidre i de cartó. En el cas de la matèria orgànica la bossa haurà de ser preferiblement compostable, segons la norma UNE-EN 13432:2001.

Si no es diposa de contenidor de cartó, s'haurà de dipositar plegat i fermat, per a evitar que s’escampi per la via pública.

Els contenidors podran estar tancats amb pany de clau universal (s'ha d'adquirir a EMAYA).


Característiques dels contenidors 

FRACCIÓ COLOR CAPACITAT (litres) TIPUS DE BOSSA*
Orgànica Marró 120 o 240 Preferiblement compostable (no s'admetran bosses oxobiodegradables)
Rebuig Gris De 120 a 1.100 Bossa negra
Vidre Verd 120 o 240 No cal bossa
Envasos lleugers Groc De 120 a 1.100 Bossa groga
Paper i cartó Blau o sense contenidor De 120 o 240 No cal bossa. Plegat i fermat
* Tots els contenidors de 360 litres o menys han de dur bossa excepte per a les fraccions vidre i cartó.

Els contenidors han de complir la norma UNE-EN 840:2013, que afecta els contenidors de 2 i 4 rodes, per a ser compatibles amb els equips de recollida.

 

Per a més informació o qualsevol aclariment sobre la recollida porta a porta de residus comercials: emaya@emaya.es

  

Servei especial de recollida de paper

EMAYA ha posat en marxa també un servei especial de recollida de paper i cartó per a oficines, centres educatius i altres serveis situats al centre històric de Palma. 

Si teniu interès a adherir-vos a aquest servei ho podeu sol·licitar enviant un escrit a emaya@emaya.es (indicant a l’assumpte ‘Servei especial de recollida de paper i cartó’).

Recollida porta a porta a hotels de la Platja de Palma

El servei de porta a porta a la platja de Palma es va iniciar l’any 2009 amb la signatura d’un conveni entre l’Àrea d’Ecologia de l’Ajuntament de Palma, EMAYA i l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma per a la gestió dels residus dels establiments hotelers. El conveni preveu l’adhesió voluntària dels hotels al sistema de recollida porta a porta de les diverses fraccions: rebuig, envasos, paper i cartó, vidre i matèria orgànica.

Als hotels participants al sistema els treballadors separen els residus en aquestes fraccions, en uns contenidors ubicats al propi establiment. La recollida de cada una de les fraccions la realitza EMAYA segons un calendari preestablert i unes freqüències que varien segons els materials: diària per a la matèria orgànica i el rebuig, 3 dies a la setmana el paper-cartó, 1 el vidre i 3 dies els envasos.

Actualment estan adherits 35 establiments, que representen unes 13.000 places turístiques, el 40 % de les places dels hotels de l’Associació Hotelers de la Platja de Palma. El 2016 s'hi varen adherir 3 nous establiments.

L’adhesió d’aquests nous establiments, l’increment de places i la millora en la separació de les fraccions va permetre durant 2016 importants increments en la recollida selectiva de cadascuna de les fraccions (dades de recollida fins dia 31 d’octubre):

 

  • Matèria orgànica, 1.409,6 tones recollides entre gener i octubre de 2016, suposa un increment del 6,4 %
  • Envasos: 252,86 tones, un increment del 5 %
  • Paper-cartó: 232,37 tones, una important pujada del 20,8 %
  • Vidre: 784,93 tones, l’increment més elevat, del 23 %, gràcies a les millores de recollida i la implementació de nous contenidors.

La recollida selectiva als establiments hotelers adherits al sistema porta a porta arriba al 64 %, una xifra molt elevada tenint en compte que per al conjunt de Palma la recollida selectiva és del 17,5 % (12 % si tenim en compte només aquests fraccions).

 

subir