Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Dades i documents

Dades i documents

Palma genera, anualment, unes 200.000 tones de residus. Depenent del contenidor en el qual es dipositen, o bé es reciclen o bé s'incineren. Tots aquells dispositats al contenidor de rebuig acaben incinerats. Si s'hi dipositen als altres contenidors, reciclats. Mensualment, EMAYA publica les dades de generació de residus on es fa un resum de la generació de cadascuna de les fraccions. A dia d'avui, aproximadament el 80 % dels residus generats van al contenidor de rebuig tot i que podrien ser dipositats en els contenidors de recollida selectiva (envasos lleugers, paper i cartró, vidre, poda, oli, roba o dur-se als punts verds) per ser reciclats. Es tasca de tots col•laborar perquè la taxa del reciclatge de residus, actualment situada aproximadament en el 20%, pugui arribar a l'objectiu europeu per al 2020 del 50%.

Descàrregues

Díptic informatiu

recollida selectiva mòbil al centre històric

Fulletó informatiu

recollida porta a porta centre de Palma

Fulletó informatiu 

paper i catró recollits  centre de Palma

Díptic informatiu

Parcs verds

Díptic informatiu

camió del reciclatge 

Díptic infomatiu

recollida de trastos 

Fulletó informatiu

informatiu sobre els aparells elèctrics i electrònics.

Díptic informatiu

recollida oli de cuina

subir