Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Dades i documents

Dades i documents

Palma genera, anualment, més de 200.000 tones de residus. Depenent del contenidor en el qual es dipositen, o bé es reciclen o bé s'incineren. Tots aquells materials dipositats al contenidor de rebuig aniran a la incineradora de Son Reus del Consell de Mallorca. Si s'hi dipositen als altres contenidors, es podran transportar a les diverses plantes de reciclatge, segons de quin material es tracti.

Mensualment, EMAYA publica les dades de generació de residus on es fa un resum de la recollida de cadascuna de les fraccions. Durant 2019 s’ha arribat al 28 % de recollida selectiva. Un 72% dels residus continua anant al contenidor de rebuig tot i que la majoria dels residus podrien ser dipositats en els contenidors de recollida selectiva (envasos lleugers, paper i cartó, vidre, poda, oli, roba) o dur-se als parcs verds per ser reciclats. És tasca de tothom col·laborar en la selecció dels residus perquè la taxa del reciclatge de residus arribi a l'objectiu del 50%. Alguns llocs de Palma ja superen aquesta xifra, com el centre històric on hi ha implantada la recollida selectiva mòbil, amb un reciclatge del 70%.

subir