Només utilitzem cookies pròpies i analítiques amb l'única finalitat de millorar la nostra pàgina web.
D'acord | Més informació

Dades i documents

Dades i documents

Palma genera, anualment, més de 200.000 tones de residus. Depenent del contenidor en el qual es dipositen, o bé es reciclen o bé s'incineren. Tots aquells materials dipositats al contenidor de rebuig aniran a la incineradora de Son Reus del Consell de Mallorca. Si s'hi dipositen als altres contenidors, es podran transportar a les diverses plantes de reciclatge, segons de quin material es tracti.

Durant 2021 s’ha arribat al 25,75 % de recollida selectiva. Un 74,25 % dels residus continua anant al contenidor de rebuig tot i que la majoria dels residus podrien ser dipositats en els contenidors de recollida selectiva (envasos lleugers, paper i cartó, vidre, poda, oli, roba) o dur-se als parcs verds per ser reciclats. És tasca de tothom col·laborar en la selecció dels residus perquè la taxa del reciclatge de residus arribi a l'objectiu del 50%. 

Dades de recollida de residus

subir