A+ a-

Recollida porta a porta Platja de Palma

El servei de porta a porta a la platja de Palma es va iniciar l’any 2009 amb la signatura d’un conveni entre l’Àrea d’Ecologia de l’Ajuntament de Palma, EMAYA i l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma per a la gestió dels residus dels establiments hotelers. El conveni preveu l’adhesió voluntària dels hotels al sistema de recollida porta a porta de les diverses fraccions: rebuig, envasos, paper i cartó, vidre i matèria orgànica.

Als hotels participants al sistema els treballadors separen els residus en aquestes fraccions, en uns contenidors ubicats al propi establiment. La recollida de cada una de les fraccions la realitza EMAYA segons un calendari preestablert i unes freqüències que varien segons els materials: diària per a la matèria orgànica i el rebuig, 3 dies a la setmana el paper-cartó, 1 el vidre i 4 dies els envasos.

Actualment estan adherits 35 establiments, que representen unes 13.000 places turístiques, el 40 % de les places dels hotels de l’Associació Hotelers de la Platja de Palma. El 2016 s’han adherit 3 nous establiments.

L’adhesió d’aquests nous establiments, l’increment de places i la millora en la separació de les fraccions ha permès al llarg de 2016 importants increments en la recollida selectiva de cada una de les fraccions (dades de recollida fins dia 31 d’octubre):

 

  • Matèria orgànica, 1.409,6 tones recollides entre gener i octubre de 2016, suposa un increment del 6,4 %
  • Envasos: 252,86 tones, un increment del 5 %
  • Paper-cartó: 232,37 tones, una important pujada del 20,8 %
  • Vidre: 784,93 tones, l’increment més elevat, del 23 %, gràcies a les millores de recollida i la implementació de nous contenidors.

La recollida selectiva als establiments hotelers adherits al sistema porta a porta arriba al 64 %, una xifra molt elevada tenint en compte que per al conjunt de Palma la recollida selectiva és del 17,5 % (12 % si tenim en compte només aquests fraccions).

 

DESCÀRREGUES