A+ a-

Recollida porta a porta centre

Recollida porta a porta de paper i cartró

El centre de Palma compta amb un servei de recollida de paper i cartró porta a porta. És a dir, a carrers com Jaume III, Sant Miquel, Sindicat o Oms, Emaya recull el paper i cartró a la porta dels comerços.

Els comerços que vulguin utilitzar aquest servei únicament han de treure el cartró a partir de les 20h, de dilluns a dissabte, excepte diumenges i festius. El paper i cartró s’ha de treure fora del establiment degudament plegat i fermat o bé plegat dins d’una altra capsa.

Els papers i altres material de cel·lulosa solt s'hauran de deixar sempre dins capsa tancada.

Pots consultar la ruta de retirada del paper i cartró al centre aquí

Tens algun dubte sobre com funciona? Escriu a generadors.singulars@emaya.es

 


RECOLLIDA PORTA A PORTA DE VIDRE, REBUIG I MATÈRIA ORGÀNICA

Des del dia 27 de març s’inicia la recollida porta a porta de residus generats per bars, restaurants, hotels i centres educatius a les barriades de Monti-Sion, Calatrava i Sindicat.

Per què ho feim?
                                                       

  • Per facilitar als establiments la gestió dels seus residus.
  • Per augmentar el percentatge de recuperació de materials. Si col·laborem amb la recollida  porta a porta permetrem que els residus es converteixin en recursos!
  • Per introduir la recollida de la fracció orgànica a grans productors com restaurants i hotels, aconseguint una ciutat més sostenible.

A qui es recull?

Establiments com bars, cafeteries, restaurants, hotels, hostals, escoles i altres.

Com ho feim?
Els establiments han  de separar la matèria orgànica, el rebuig i el vidre, .
Han de treure al carrer els corresponents contenidors entre les 12h i les 15h i es recullen a partir de les 15 h segons el calendari previst:

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
Orgànica              
Rebuig              
Vidre              

Per a la resta de fraccions (paper i cartó, envasos...) es poden utilitzar els sistemes establerts per als residus domèstics (contenidors convencionals i plataformes per a la recollida selectiva mòbil, disponibles a partir de dia 18 d’abril en horari de 19-23h).
Com cal treure els residus i amb quins contenidors?
Els  establiments s’han de dotar de contenidors per a la matèria orgànica, per al rebuig, i el vidre que han de:

  • Complir la norma UNE - EN 840.
  • Deixar-se amb la tapa tancada. Si s’utilitza un pany universal, caldrà entregar a EMAYA una còpia de la clau per a procedir-ne al buidatge.
  • Deixar-se a la porta de l'establiment, on no obstaculitzi el trànsit de persones i vehicles, o en el lloc prèviament pactat amb el servei de recollida.
  • Retirar-se una vegada buidats; en cas excepcional, si l’establiment està tancat, podrà deixar-se a la via pública, sense produir molèsties a vianants i/o vehicles.
  • Identificar-se amb el nom comercial de l'establiment, i amb la retolació estàndard definida per EMAYA per a les diverses fraccions. EMAYA els hi facilitarà aquests adhesius inicialment.

 

Característiques dels contenidors segons fraccions

  Color contenidor Capacitat (litres) Tipus de bossa
  Marró 240*

Preferiblement compostable (no s’admetran bosses oxobiodegradables)

  Gris 240 o 360** Bossa negra
  Verd 120 ó 240 Bossa preferiblement verd

*En el cas d’una producció menor, podran tenir capacitat inferior (mínim 120 litres), sempre que compleixin la norma UNE - EN 840.

**En el cas de productors singulars podran tenir capacitat inferior (mínim 120 litres) o superior (fins a 1.100 litres), sempre que compleixin amb la norma UNE – EN 840.

El personal d’educació ambiental està a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i us facilitarà informació complementària sobre aquest sistema de recollida i la separació de les diverses fraccions.
Podeu contactar amb EMAYA i/o sol·licitar una visita al vostre establiment a generadors.singulars@emaya.es

 

DESCÀRREGUES