A+ a-

Recollida porta a porta centre

Recollida porta a porta de paper i cartró

El centre de Palma compta amb un servei de recollida de paper i cartró porta a porta. És a dir, a carrers com Jaume III, Sant Miquel, Sindicat o Oms, Emaya recull el paper i cartró a la porta dels comerços.

Els comerços que vulguin utilitzar aquest servei únicament han de treure el cartró a partir de les 20h, de dilluns a dissabte, excepte diumenges i festius. El paper i cartró s’ha de treure fora del establiment degudament plegat i fermat o bé plegat dins d’una altra capsa.

Els papers i altres material de cel·lulosa solt s'hauran de deixar sempre dins capsa tancada.

Pots consultar la ruta de retirada del paper i cartró al centre aquí

Tens algun dubte sobre com funciona? Escriu a generadors.singulars@emaya.es

 


RECOLLIDA PORTA A PORTA DE VIDRE, REBUIG I MATÈRIA ORGÀNICA

Des del dia 27 de març s'inicia la recollida porta a porta de residus generats per bars, restaurants, hotels i centres educatius a les barriades de Monti-Sion, Calatrava, Sindicat i Santa Eulàlia.

Per què ho feim?                                                      

  • Per facilitar als establiments la gestió dels seus residus.
  • Per a augmentar el percentatge de recuperació de materials. Si col·laboram amb la recollida porta a porta, permetrem que els residus es converteixin en recursos.
  • Per a introduir la recollida de la matèria orgànica a grans productors i avançar cap a una ciutat més sostenible.

A qui es recollirà?

Als establiments com bars, cafeteries, restaurants, hotels, hostals, centres educatius i altres integrats en aquesta primera fase de la implantació de la recollida porta a porta.

Com ho farem?

Els establiments hauran de separar la matèria orgànica, el rebuig, el vidre, envasos i paper i cartó. Els residus s’hauran de treure a la via pública segons els dies i horaris que estableix el calendari de recollida. Per a tots aquells establiments que no estiguin adherits al porta a porta podran utilitzar els sistemes establerts per als residus domèstics (contenidors convencionals i plataformes per a la recollida selectiva mòbil, de 19 a 23 h).

Com cal treure els residus i amb quins contenidors?

Els establiments s’hauran de dotar de contenidors per a la matèria orgànica, per al rebuig i per al vidre que han de:

  • Complir la norma UNE EN 840.
  •  Deixar-se amb la tapa tancada. Si s’utilitza un pany universal, cal entregar a EMAYA una còpia de la clau per a procedir al buidatge.
  •  Els contenidors s’han de deixar a la porta de l’establiment, on no obstaculitzi el trànsit de persones i vehicles, o en el lloc prèviament pactat amb el servei de recollida.
  •  Els contenidors han de ser retirats una vegada buidats; en cas excepcional, si l’establiment està tancat, poden deixar-se a la via pública, sense produir molèsties a vianants i/o vehicles.
  •  Els contenidors han d’anar identificats amb el nom comercial de l’establiment, amb la retolació estàndard per a les diverses fraccions. Inicialment EMAYA facilitarà els adhesius.


Característiques dels contenidors segons fraccions

FRACCIÓ COLOR CAPACITAT(llitres) TIPUS DE BOSSA
Orgànica Marró 240* Preferiblement compostable (no s’admetran bosses oxobiodegradables)
Rebuig Gris 240 ó 360** Bossa negra
Vidre Verd 120 ó 240 Bossa preferiblement verda
Envasos lleugers Groc 120 ó 240 Bossa groga
Paper i cartó Sense contenidor Plegat i fermat
* En el cas d’una producció menor, podran tenir capacitat inferior (mínim 120 litres), sempre que compleixin la norma UNE-EN 840
** En el cas de productors singulars podran tenir capacitat inferior (mínim 120 litres) o superior (fins a 1.100 litres), sempre que compleixin amb la norma UNE-EN 840.

 

El personal d’educació ambiental està a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i us facilitarà informació complementària sobre aquest sistema de recollida i la separació de les diverses fraccions. Podeu contactar amb EMAYA i/o sol·licitar una visita al vostre establiment a:

 900724000
generadors.singulars@emaya.es

 

DESCÀRREGUES