A+ a-

Recollida d’aparells elèctrics i electrònics

La recollida dels AEE


Els AEE (aparells elèctrics i electrònics) són tots els aparells petits i grans que per funcionar necessiten estar connectats al corrent elèctric i els que duen piles o bateries

Canvis recents a la legislació estableixen que s’ha de fer una recollida diferenciada dels AEE per a garantir-ne el correcte tractament, facilitar la reutilització i reduir l’impacte al medi i a la salut.

 • NO els podeu tirar als contenidors ni deixar al carrer
 • NO es recullen amb el servei de Recollida de trastos excepte la recollida a domicili per les persones majors, amb dificultats de mobilitat o econòmiques. podran sol•licitar la recollida dels aparells elèctrics, sempre i quan no es rebutgin per l'adquisició d'un electrodomèstic nou:
   
  • Les persones majors de 65 anys (hauran d'acreditar l'edat amb el DNI)
  • Les persones amb problemes de mobilitat per malaltia, lesió o invalidesa (que ho puguin acreditar amb el corresponent certificat mèdic o d'incapacitat).
  • Les persones amb dificultats econòmiques, que ho acreditin per comptar ja amb la bonificació a la factura d'EMAYA (per a unitats familiars amb un nivell d'ingressos anual igual o inferior al salari mínim interprofessional anual multiplicat pel 1.25).

Hauran d’estar presents al domicili en el moment de la retirada de l’aparell, i només podran sol•licitar el servei un màxim de dues vegades al mes. Aquest servei s’ha de sol•licitar a: Tel: 900 724 000emaya@emaya.es

Què hem de fer quan ens volem desfer d’un AEE?


 • Si l’aparell encara funciona pensau primer si el podeu donar, regalar o vendre de segona mà.
 • Els comerços que serveixen aparells nous tenen l’obligació de retirar a domicili els aparell vell en el moment de l’entrega o acceptar-los a l’establiment.
 • Les grans superfícies han de recollir els petits aparells elèctrics i electrònics encara que no en comprem de nous.
 • Els podeu dipositar als punts verds de Sant Jordi o Son Castelló.

La recollida dels AEE

Els AEE (aparells elèctrics i electrònics) són tots els aparells petits i grans que per funcionar necessiten estar connectats al corrent elèctric i els que porten piles o bateries

Canvis recents en la legislació estableixen que s'ha de fer una recollida diferenciada dels AEE per garantir el seu correcte tractament, facilitar la reutilització i reduir l'impacte en el medi i la salut.

 • NO es poden llençar al contenidor ni deixar al carrer.
 • NO es recullen amb el servei de Recollida de trastos.

DESCÀRREGUES