A+ a-

Nous projectes

Després de mesos de planificació, EMAYA està desplegant tot un seguit de projectes per optimitzar el servei que presta als ciutadans, incrementar la recollida selectiva i millorar la qualitat urbana de la ciutat. Canvi de contenidors, recolida selectiva mòbil, millora en la neteja o recollida porta a porta a comerços són just alguns d’ells. Els vols conèixer? Descarrega’t la presentació aquí.