A+ a-

Nous contenidors

Durant aquest 2017 es substituiran el 80 % dels contenidors de Palma distribuïts en dues fases. La primera fase correspon a l’Arenal, les Meravelles, Can Pastilla i la zona nord de l’eixample, entre carrer Aragó i camí de Jesús i entre les avingudes i la via de cintura. La segona fase, de cara a l’octubre d’enguany, abastarà la resta de Palma.
Els nous contenidors suposen una major facilitat per dipositar els fems, acomplint amb els requisits legals d’accessibilitat, faran possible la recollida selectiva de totes les fraccions i una millora estètica i de qualitat urbana.
D’aquesta manera es podrà implantar el nou model de recollida fonamentat en:

Implantació d’illes homogènies i completes de contenidors. A cada àrea d’aportació hi haurà contenidors de tots les fraccions i seran de les mateixes característiques. Suposarà un millor servei, facilitats per a la recollida selectiva i una millora estètica.

Contenidors accessibles per a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o condicions físiques. Són de fàcil obertura (amb palanca per a persones amb cadira de roda i pedal de peu) i estan senyalitzats per a persones invidents.

Tots els contenidors estaran identificats amb un codi QR per identificar-los, comunicar incidències i consultar informació sobre la recollida selectiva.

Els contenidors, així mateix, estan retolats amb indicació de les fraccions i residus que s’hi ha de dipositar i els que no, i amb un missatge educatiu per conscienciar sobre la separació dels fems.

S’incorporarà de forma progressiva a finals d’any un nou contenidor per a la recollida selectiva de la matèria orgànica, una de les assignatures pendents a Palma.

Paral·lelament a la instal·lació dels nous contenidors s’implantarà un sistema de neteja diari de les àrees de contenidors, amb uns vehicles que realitzaran rutes prèvies al buidat dels contenidors. Així mateix cada mes es netejaran per defora i cada tres mesos per dedins. Els nous contenidors tendran un programa de manteniment a càrrec d’EMAYA, per revisions i reparacions continuades, cosa inexistent fins ara.

Cada contenidor està rotulat amb un missatge del que aconsegueixes reciclant. Te’ls pots descarregar aquí

DATA CANVI CONTENIDORS

BARRIADA

DES DE

FINS

ARENAL

24-abr

28-abr

LES MARVELLES

29-abr

05-may

CAN PASTILLA

06-may

11-may

CAS CAPISCOL

12-may

15-may

AMANECER

16-may

16-may

CAMP REDO

17-may

20-may

L'OLIVERA

22-may

23-may

SON OLIVA

24-may

25-may

BONS AIRES

26-may

30-may

PLAZA DE TOROS

31-may

02-jun

ARXIDUC

03-jun

03-jun

SON FORTESA SUD

05-jun

05-jun

HOSTALETS

06-jun

06-jun

MARQUES DE LA FONSANTA

07-jun

08-junCONSULTA DE CONTENIDORS 

 

DESCÀRREGUES