A+ a-

Guia del reciclatge

A Palma, generam més de 200.000 tones de residus urbans cada any, uns 500 kg / any per habitant, i només en reciclam un 18%, aproximadament. El nostre objectiu com a ciutat ha de ser incrementar aquesta quantitat, perquè és una necessitat ambiental i una obligació legal.

Per això, des de l'Ajuntament de Palma i EMAYA hem implantat importants canvis en la gestió dels residus, per a fer més fàcil la recollida selectiva a tota la ciutadania, les institucions i les empreses. Tenim nous contenidors, recollida selectiva mòbil al centre històric, punts verds, servei de recollida de trastos, nou sistema de recollida d'oli, camió del reciclatge, etc. Tot al servei de la ciutadania per a reciclar més i millor.

DESCÀRREGUES