A+ a-

Dades de recollida selectiva

Palma genera, anualment, unes 200.000 tones de residus. Depenent del contenidor en el qual es dipositen, o bé es reciclen o bé s'incineren. Tots aquells dispositats al contenidor de rebuig acaben incinerats. Si s'hi dipositen als altres contenidors, reciclats. Mensualment, EMAYA publica les dades de generació de residus on es fa un resum de la generació de cadascuna de les fraccions. A dia d'avui, aproximadament el 80 % dels residus generats van al contenidor de rebuig tot i que podrien ser dipositats en els contenidors de recollida selectiva (envasos lleugers, paper i cartró, vidre, poda, oli, roba o dur-se als punts verds) per ser reciclats. Es tasca de tots col•laborar perquè la taxa del reciclatge de residus, actualment situada aproximadament en el 20%, pugui arribar a l'objectiu europeu per al 2020 del 50%

 

 

Gener

Febrer

Març

Total por fracció 1er trimestre

Rebuig

14.366,340 Tn,

13.559,680 Tn,

14.985,570 Tn,

42.911,590 Tn,

Paper i cartró

937,220 Tn,

876,540 Tn,

1.026,412 Tn,

2.840,172 Tn,

Vidre

605,020 Tn,

501,620 Tn,

505,040 Tn,

1.611,680 Tn,

Envasos

468,400 Tn,

426,710 Tn,

499,680 Tn,

1.394,790 Tn,

Poda

17,440 Tn,

20,800 Tn,

27,860 Tn,

66,100 Tn,

Oli

-

-

0,215 Tn,

0,215 Tn,

Orgànica

50,020 Tn,

74,800 Tn,

111,300 Tn,

236,120 Tn,

Ropa

49,806 Tn,

48,369 Tn,

54,468 Tn,

152,643 Tn,

Punts verds

490,408 Tn,

581,701 Tn,

703,517 Tn,

1.775,626 Tn,

Trastos

510,460 Tn,

514,920 Tn,

669,692 Tn,

1.695,072 Tn,

Total mensual

17.495,114 Tn,

16.605,140 Tn,

18.583,754 Tn,