A+ a-

Dades de recollida selectiva

Palma genera, anualment, unes 200.000 tones de residus. Depenent del contenidor en el qual es dipositen, o bé es reciclen o bé s'incineren. Tots aquells dispositats al contenidor de rebuig acaben incinerats. Si s'hi dipositen als altres contenidors, reciclats. Mensualment, EMAYA publica les dades de generació de residus on es fa un resum de la generació de cadascuna de les fraccions. A dia d'avui, aproximadament el 80 % dels residus generats van al contenidor de rebuig tot i que podrien ser dipositats en els contenidors de recollida selectiva (envasos lleugers, paper i cartró, vidre, poda, oli, roba o dur-se als punts verds) per ser reciclats. Es tasca de tots col•laborar perquè la taxa del reciclatge de residus, actualment situada aproximadament en el 20%, pugui arribar a l'objectiu europeu per al 2020 del 50%

 

 

Abril

Maig

Juny

Juliol

Rebuig

14.870,740 Tn,

16.176,680 Tn,

16.706,442 Tn,

17.160,740 Tn,

Paper i cartró

979,402 Tn,

1.059,080 Tn,

1.055,680 Tn,

1.087,300 Tn,

Vidre

606,950 Tn,

809,760 Tn,

771,280 Tn,

748,440 Tn,

Envasos

464,820 Tn,

540,260 Tn,

523,480 Tn,

564,740 Tn,

Poda

23,440 Tn,

18,520 Tn,

10,340 Tn,

18,420 Tn,

Oli

1,318 Tn,

1,903 Tn,

2,454 Tn,

2,118 Tn,

Orgànica

135,360 Tn,

199,820 Tn,

240,960 Tn,

286,820 Tn,

Ropa

58,440 Tn,

81,120 Tn,

73,237 Tn,

54,171 Tn,

Punts verds

655,025 Tn,

807,660 Tn,

852,374 Tn,

906,143 Tn,

Trastos

557,060 Tn,

573,930 Tn,

619,471 Tn,

659,580 Tn,