A+ a-

Abocaments il•legals

EMAYA, en coordinació amb l'Ajuntament de Palma, s'encarrega de realitzar la neteja de solars públics on es registren abocaments incontrolats. Quant als solars privats, es procedeix a la seva denúncia davant els jutjats si el propietari incompleix amb el que estableix l'actual ordenança de neteja. EMAYA, a instàncies judicials, realitza la neteja del solar de manera subsidiària i se li factura a l'infractor.

A més, EMAYA realitza la retirada d'abocaments puntuals a la via pública, ja siguin residus voluminosos, residus de construcció i demolició o aparells elèctrics i electrònics. 

Si coneixes algun solar amb residus o que incompleixi algun dels articles de l'ordenança de neteja pots enviar-nos un correu electrònic a abocaments@emaya.es