A+ a-

Punts Verds

Punt Verd polígon de Son Castelló

 

Es troba situat al polígon de Son Castelló, al carrer del Gremi de Sucrers i Candelers.

El punt verd de Son Castelló s’ampliarà. Consulta les novetats aquí.

 

Punt Verd Sant Jordi

Disseminat Can Ds 8507 S’Aranjassa (al costat de la depuradora EDAR1).

Si tens dubtes sobre el funcionament del punt verd o quins residus hi pots dipositar, escriu un mail a puntsverds@emaya.es.

Què és un punt verd?

Els punts verds són centres de recollida selectiva on es poden dipositar residus especials que no es recullen amb altres sistemes. També s'hi troben, per a major comoditat, contenidors d'envasos, de vidre, de paper i cartó, i de voluminosos.

Quan hi puc anar?

De dilluns a diumenge (excepte el 25 de desembre i l'1 de gener) de 8.00 a 20.00 h

Qui hi pot anar?

  • Els punts verds de recollida selectiva són d'ús exclusiu per a residents a Palma.
  • Podeu acreditar la vostra residència a Palma amb el DNI. En cas de no ser resident a Palma però disposeu d’alguna propietat, serà necessari mostrar el darrer rebut de l’IBI juntament amb el DNI
  • També podeu acreditar la vostra residència amb la targeta ciutadana juntament amb el DNI
  • S’accepten residus provinents de particulars i d’empreses, en aquest cas, sempre i quan siguin assimilables als residus urbans. És a dir, les empreses no hi podran dur residus resultats de la seva activitat industrial (automoció, construcció, alimentació, etc.) però sí tots aquells mobles, voluminosos, cartutxos de tinta, etc. que generin a les seves instal·lacions.
  • L'accés al recinte està restringit a vehicles particulars de càrrega màxima autoritzada superior a 3.500 kg.

Quins residus es recullen?

FRACCIÓ

LÍMITS

Envasos lleugers

Env.plàstics

IL·LIMITAT.

Env. metàl·lics

Env. compostos

Env. barrejats

Paper i cartró

Env. paper i cartró

IL·LIMITAT.

Paper i cartró

Envasos de vidre

 

IL·LIMITAT.

Roba

 

1 bossa comunitària o 4 bosses normals

Poda

 

1 metre cúbic.

Oli vegetal

 

25 litres, en botelles de fins a 2 litres

Piles

Piles que contenen mercuri

5 litres.

Piles alcalines

Altres piles i acumuladors

Fluorescents

Tubs fluorescents i bombetes de baix consum

25 Unitats

Bombetes

Bombetes de filament

25 Unitats

Voluminosos

Mobles i estris

IL·LIMITAT.

Fusta amb subst. perilloses

Fusta sense subst. perilloses

Electrodomèstics amb gas (línia blanca)

RAEES amb CFC

5 Unitats

Electrodomèstics sense gas (línia blanca)

RAEES sense subst. perilloses

10 Unitats

Línia marró

Petits electrodomèstics

Petits electrodomèstics

20 Unitats

Bateries

Bateries sense subst. perilloses

3 Unitats

Bateries amb subst. perilloses

3 Unitats

Vidre pla

Vidre

10 Unitats

Ferralla

Metalls

IL·LIMITAT.

Oli de motor

Oli mineral

25 litres.

RCD assimilables
(Obra menor i reparació domiciliària)

Formigó

15 sacs.

Maons

Teules i materials ceràmics

Barreja sense subst. perilloses

Suro blanc (porexpan)

(Tipus de plàstic)

1 metre cúbic.

Cartutxos de tinta

Residus de tintes

25 Unitats

Cartutxos de Tòner

Residus de tòner d'impressió

10 Unitats

Càpsules de cafè (plàstic)

Envasos plàstic

200 Unitats

Càpsules de cafè (alumini)

Envasos metàl·lics

200 Unitats

Pintures sense substàncies perilloses

 

10 Envasos

Vernissos, Pintures, Adhesius

 

25 litres.

Disolvents

 

5 litres.

Petits pneumàtics

 

4 Unitats

Radiografies

 

15 Unitats

Termòmetres amb mercuri

 

2 Unitats

Bombones de gas

 

3 Unitats

Extintors

 

3 Unitats