A+ a-

Procediments Gestió Compres

Comunicat

En el 4t trimestre de 2014, EMAYA conformà el 97,96% de les factures dels seus proveïdors en un termini màxim de 30 dies naturals des de la seva recepció al servei de compres. El termini mitjà de pagament a proveïdors, en el mateix període, fou de 37,85 dies naturals, a partir de la seva conformitat

 

Descàrregues